Telekom Slovenije je v ponedeljek sporočil, da je minuli petek prejel obvestilo, da je upravni odbor skupine DBA dal soglasje k prodaji 100 odstotkov delnic družbe Actual I.T. S tem so se uspešno končala pogajanja Telekoma z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group o nakupu vseh delnic družbe Actual I.T. Pogodba o nakupu delnic naj bi bila sklenjena v ponedeljek. Iz Telekoma so še sporočili, da bo sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Pričakovati je, da bo do zaključka transakcije prišlo v prihodnjih šestih mesecih.

Kupnina bo izračunana na podlagi dogovorjene formule, upoštevaje celotno vrednost družbe Actual po stanju na 31. december 2021, ocenjeno vrednost zadolženosti, ocenjeno vrednost denarnih sredstev in ocenjeno vrednost razlike med obratnim kapitalom in ocenjeno vrednostjo načrtovanega obratnega kapitala, vse po stanju na datum zaključka transakcije, in bo predmet prilagoditve po mehanizmu prilagoditve, ki bo opravljena v 60 dneh od datuma zaključka transakcije, so pojasnili. Dogovorjena celotna vrednost družbe je 30 milijonov evrov.

Na ravni skupine je Actual leta 2020 ustvaril 38,1 milijona evrov prihodkov in slabih 600.000 evrov čistega dobička. Skupina je imela konec leta 2020 za dobrih 10 milijonov evrov finančnega dolga. Ob upoštevanju omenjene formule bi znesek kupnine za 100 odstotkov delnic, če bi bil zaključek transakcije opravljen 31. decembra 2021, znašal 20,627 milijona evrov.

Kot smo v Dnevniku poročali že septembra lani, nakup v upravi Telekoma ni bil povsem usklajen. Takrat smo poročali, da naj bi Telekomova uprava sklep o nakupu Actuala I.T. sprejela s preglasovanjem. Od petih članov Telekomove uprave naj bi trije glasovali za, dva pa proti. Ker večdesetmilijonskega nakupa ni podprla celotna uprava, so imeli tudi nadzorniki precej težav s potrditvijo posla. Na koncu je predsedniku uprave Telekoma Cvetku Sršenu, ki prihaja iz SDS, le uspelo s 30-milijonskim nakupom.