V Hrastniku naj bi se po vseh napovedih, načrtih in obljubah do letošnje jeseni končno začela gradnja novega doma starejših občanov. Gre za projekt, ki se ne le vleče že dalj časa, ampak je tudi že dolgo časa več kot potreben. Stari oziroma sedanji dom starejših že dolgo časa ne ustreza več ne po zahtevah ne po velikosti, zato so sklenili, da obnova ni smiselna, ampak da je racionalnejša in potrebnejša rešitev gradnja novega.

Po iskanju primernega prostora, ki bi ustrezal gradnji novega doma, je bila težava tudi zemljišče. Hrastnik je namreč mesto v dolini med hribi in je vsaka večja gradbena investicija zaradi tega povezana z dodatnimi zapleti. To se je nazadnje denimo pokazalo pri iskanju lokacije za nove proizvodne in skladiščne objekte tako imenovane zelene steklarne za Steklarno Hrastnik.

V Hrastniku so primerno lokacijo za dom starejših občanov našli v Naselju Aleša Kaplje. Na Leši je teren na ravnini, kar je prednost in olajšava že v samem startu, urediti pa bo treba druge stvari. Prejšnji mesec so z Občine Hrastnik začeli pošiljati obvestila najemnikom vrtičkov, da bodo zaradi projekta te rušili in odstranjevali. Vsi najemniki na Leši so bili seznanjeni tudi s pisno grafiko, katere vrtove in objekte bodo rušili, kateri pa bodo vsaj za zdaj verjetno ostali.

Najemnikom, ki jim bodo porušili vrtove, bo občina ponudila možnost ureditve vrtov na drugih lokacijah na območju občine. Za takojšnjo uporabo sta na voljo lokaciji na Dolu in Brnici, med letom pa bo urejena tudi nova vrtičkarska cona, ki bo namenjena predvsem selitvi vrtičkarjev z območja Leše. Nova vrtičkarska cona je še v pripravi, zato občina informacij o velikosti parcel in o tem, ali bodo te komunalno opremljene, še ne more ponuditi. Znano je le, da bodo nadomestne lokacije za vrtičkarstvo na voljo za najem, za odkup pa vsaj za zdaj ne.

Dom naj bi začeli graditi jeseni

Odstranjevanje predvidenih vrtov bo potekalo sočasno oziroma v le majhnem časovnem razmiku z ureditvijo ceste. Slednja je namreč predpogoj, saj je obstoječa cesta za izvedbo projekta doma starejših popolnoma neustrezna. Na Občini Hrastnik pravijo, da naj bi se rekonstrukcija ceste na Lešo začela v spomladanskih mesecih, kar potrjujejo tudi v družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik. Zemljišče na Leši je sicer na tem območju bilo še zadnje v lasti rudnika.

Do konca tega meseca naj bi bila predvidoma dokončana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za dom starejših. Sledi prenos zemljišč ter gradbenega dovoljenja na državo, ki bo izvedla javno naročilo za izbor izvajalca gradnje. Dela naj bi se začela najpozneje v jesenskih mesecih.