Kot so pojasnili na občini, so prejeli zaprosilo za umik točke o soglasju k imenovanju z dnevnega reda seje iz osebnih razlogov. Sedaj je na svetu Turizma Bled, da odloči, kako naprej, ali bo na kakšni izmed naslednjih sej skušal dobiti soglasje k imenovanju Grma, ali bo izbral kakšnega drugega izmed prijavljenih kandidatov za mesto direktorja, ali pa bo ponovil razpis. Predsednik sveta zavoda Uroš Ambrožič zadeve danes ni komentiral.

Blejski občinski svet naj bi naslednjo sejo sicer imel v kratkem. Na tokratni seji niti ni podajal soglasja k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Turizma Bled za letošnje leto, ki ga je predlagala v. d. direktorice zavoda Romana Purkart. Je pa občinski svet s tesno večino dal soglasje k imenovanju Lee Ferjan za novo direktorico Zavoda za kulturo Bled, od koder se poslavlja dolgoletni direktor Matjaž Završnik.

V Turizmu Bled se medtem nadaljuje negotovost glede vodenja. Zavod je bil januarja ob izteku mandata prejšnjemu direktorju Tomažu Roglju in ob zapletih z oblikovanjem novega sveta zavoda Turizem Bled skoraj mesec dni brez uradnega zastopnika.

Stari svet zavoda je sicer objavil razpis za novega direktorja, vendar s postopkom ni nadaljeval, ker je sredi decembra večina članov sveta zavoda odstopila. V postopku preoblikovanja iz zasebnega v javni zavod namreč ni čutila prave podpore s strani občinske politike.

Temu je sledila kriza vodenja zavoda, saj blejska občina zaradi političnih nesoglasij in različnih razmerij moči v občinskem svetu in komisiji za imenovanja ni uspela imenovati novih članov sveta zavoda.

»Kraj, kot je Bled, ne more biti brez normalno delujočega zavoda za turizem, ker je to glavna dejavnost v našem kraju,« je tedaj opozoril blejski župan Janez Fajfar. Tako so se blejski občinski svetniki sredi januarja vendarle uskladili in imenovali predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda.

Novi svet zavoda se je na ustanovni seji sestal 26. januarja in iz vrst zaposlenih imenoval vršilko dolžnosti direktorja. 7. februarja je nato objavil nov razpis za direktorja, na katerega se je prijavilo kar 16 kandidatov, za najustreznejšega za petletni mandat na čelu blejskega turizma pa je izbral Grma, sicer poznanega kot izvršnega direktorja prodaje in trženja v skupini Adria Mobil.