Po besedah župana Občine Ivančna Gorica Dušana Strnada bodo krajani naselij v Krajevnih skupnostih Stična, Metnaj in delno tudi Ivančna Gorica ter Osnovna šola Stična, Srednja šola Josipa Jurčiča in Vrtec Ivančna Gorica z gradnjo nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem pridobili hiter in prometno varen dostop do avtoceste, ki bo neodvisen od železniškega prometa. Prav tako pa naj bi se, po besedah Strnada, z izgradnjo zahodne obvoznice in nadvozom čez železniško progo razbremenil tovorni in osebni promet in s tem tudi nivojski železniški prehod v samem centru kraja.

Nadvoz bo zgrajen iz smeri krožišča Malo Hudo čez železniško progo z navezavo na Stantetovo ulico v industrijski coni. Promet se bo nadaljeval po obstoječi cesti do križišča pri trgovskima centroma Hofer in Spar, kjer bo vzpostavljeno novo krožišče za hitrejši pretok prometa pri vključitvi na avtocesto. Kot so sporočili iz občine na gradbišču izvajalsko podjetje CGP Novo mesto in podizvajalec Komunalne gradnje Grosuplje zaključujeta izvedbo pilotov za postavitev betonskih temeljev. V sklopu projekta bodo poleg izgradnje nadvoza uredili tudi ukinitev obstoječega nivojskega prehoda v bližini nadvoza, obnovili most čez Stiški potok ter uredili površine za pešce in kolesarje.

Ohranja veduto kraja

Ivančna Gorica si je za izgradnjo nadvoza prizadevala skoraj dve desetletji, saj bi s tem omogočili lažji dostop do poslovne cone v kraju, vključno s tovarno izpuhov Akrapovič. Na občini so prepričani, da bo nadvoz prispeval h hitrejšemu razvoju poslovno-obrtne cone, saj bo omogočal dostop mimo občinskega središča. V občini Ivančna Gorica so z izbrano varianto nadvoza zadovoljni, saj bo v prostor umeščen tako, da bo viden osrednji del naselja Malo Hudo, prav tako pa bo vidna tudi veduta Ivančne Gorice. Ohranil se bo tudi pogled proti župnijski cerkvi sv. Jožefa na hribčku v centru Ivančne Gorice. Prvotni predlog, da bi bil nadvoz na nasipih so v občini zavrnili ter vztrajali na nadvozu na betonskih nosilcih, da bi ohranili pogled na veduto kraja. Direkcija RS za infrastrukturo je za izvedbo projekta nadvoza v Ivančni Gorici namenila 3,1 milijona evrov, izvajalci pa imajo za dokončanje del na voljo 530 dni. Hkrati z grandnjo nadvoza bo Občina Ivančna Gorica gradila t. i. zahodno obvoznico, katere vrednost je ocenjena na 1,3 milijona evrov.