Na prostoru med drevesi, kjer so bili večinoma parkirani avtomobili obiskovalcev parka in objektov v njem, je zdaj zelenica, nadaljnje parkiranje pa onemogočajo količki. Potek ceste Carla Benza, ki vodi do gradu Kodeljevo, ostaja nespremenjen, po novem pa tam ni več peščenega parkirišča, ki se je razširilo v zelenico med drevesa in so parkirana vozila ogrožala drevesa. Kot so zapisali na MOL, je parkiranje mogoče na lani na novo urejenem parkirišču ob kopališču Kodeljevo in na okoliških ulicah in parkiriščih na Povšetovi ulici ter na vogalu Gortanove in Kosovelove ulice. Sicer na občini navijajo za prihod do parka na trajnostni način, recimo peš, s kolesom ali z avtobusom, saj so postajališča v bližini.