Kot je danes objavil evropski statistični urad Eurostat, je blagovna trgovina znotraj območja z evrom januarja znašala 192,3 milijarde evrov, kar je 24,2 odstotka več kot januarja lani. V celotnem lanskem letu se je izvoz blaga iz območja z evrom v preostali svet povečal za 14,1 odstotka na 2434,8 milijarde evrov, uvoz od tam pa za 21,4 odstotka na 2306,3 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 128,5 milijarde evrov, potem ko je bil leto prej pri 233,9 milijarde evrov. Blagovna trgovina znotraj območja z evrom je v celotnem letu 2021 znašala 2182,1 milijarde evrov, 20,8 odstotka več kot predlani.

Celotna EU je po prvi oceni januarja izvozila za 178,2 milijarde evrov blaga, 19,6 odstotka več kot januarja lani, uvoz pa je znašal 214,3 milijarde evrov oz. 52,4 odstotka več kot leto prej. Primanjkljaj je tako znašal 36 milijard evrov, potem ko je januarja lani nanesel 8,5 milijarde evrov.

Trgovina znotraj EU se je glede na lanski januar povečala za 22 odstotkov na 299,6 milijarde evrov

Od januarja do decembra lani je izvoz iz EU dosegel 2180,4 milijarde evrov, 12,8 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej, uvoz pa 2112,5 milijarde evrov, kar pomeni 23-odstotno povečanje glede na januar-december 2020. Primanjkljaj je znašal 67,9 milijarde evrov, potem ko je bil predlani pri 215,8 milijarde evrov. Trgovina znotraj EU je v obdobju januar-december 2021 glede na leto prej porasla za 20 odstotkov na 3427,8 milijarde evrov.

Januarja so imele vse države večji izvoz v države zunaj EU kot januarja lani. Najvišjo rast izvoza so imeli Ciper (+70,5 odstotka), Romunija (+45,2 odstotka), Grčija (+44,1 odstotka), Malta (+42,1 odstotka) in Belgija (+40,1 odstotka). Vse članice so tudi močno povečale uvoz iz držav EU, najbolj Litva (+109 odstotkov) in Hrvaška (+108,2 odstotka).

Slovenija  januarja izvozila za skupno 4,3 milijarde evrov blaga

Slovenija je po podatkih Eurostata januarja izvozila za skupno 4,3 milijarde evrov blaga, kar je 27 odstotkov več kot januarja lani. Od tega je izvoz v članice EU znašal 2,9 milijarde evrov (+30 odstotkov), izvoz v države zunaj EU pa 1,4 milijarde evrov (+19 odstotkov). Skupni uvoz Slovenije je znašal 4,4 milijarde evrov (+48 odstotkov), od tega iz članic EU 2,4 milijarde evrov (+38 odstotkov), iz nečlanic EU pa 2,1 milijarde evrov (+62 odstotkov).

EU je januarja iz držav zunaj EU najbolj povečala uvoz energije, in sicer glede na januar lani za 133 odstotkov na 49,4 milijarde evrov. Uvoz hrane in pijače je porasel za 22,6 odstotka na 10,3 milijarde evrov, surovin pa za 39,7 odstotka na 9,5 milijarde evrov. Uvoz kemikalij se je povečal za 59,5 odstotka na 27,6 milijarde evrov, strojev in vozil za 25,1 odstotka na 60,4 milijarde evrov ter ostalih proizvedenih dobrin za 48,1 odstotka na 53,6 milijarde evrov.

EU največ izvozi v ZDA, januarja je izvoz tja znašal 35,4 milijarde evrov (+25,5 odstotka), največ uvozi pa s Kitajske, januarja je uvoz od tam dosegel 50 milijard evrov (+47,5 odstotka). Izvoz v Rusijo je januarja znašal 7,1 milijarde evrov (+24,6 odstotka), uvoz iz Rusije pa 19 milijard evrov (+90 odstotkov).