Na poslovanje družbe v preteklem letu je še naprej vplivala epidemija covida-19 in z njo povezani ukrepi. Slednji so bili lani sicer manj omejujoči kot leto pred tem, so prek spletne strani Ljubljanske borze danes sporočili iz Petrola.

Drugi zunanji dejavnik, ki je lani vplival na poslovanje družbe, pa je bila energetska kriza, ki se je izkazala z visoko in nepredvideno rastjo cen goriv in energentov, predvsem elektrike in zemeljskega plina, ki sta dosegla zgodovinske ravni. Zaradi cenovnih šokov je morala posledično ukrepati država, med drugim z začasno omejitvijo cen kurilnega olja v Sloveniji in cen goriv na Hrvaškem, so spomnili v trgovcu z naftnimi derivati. Obenem pa je bilo 2021 prvo celotno poslovno leto po popolni liberalizaciji cen pogonskih goriv v Sloveniji.

Skupina Petrol je lani ustvarila 543,4 milijona evrov prilagojenega bruto dobička, kar je 27 odstotkov več kot leto pred tem. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je zvišal za 43 odstotkov na 238,1 milijona evrov. Večino je bilo ustvarjenega s prodajo naftnih derivatov, petino s prodajo trgovskega blaga in povezanih storitev, ostalo s prodajo ostalih energentov, energetskih in okoljskih rešitev ter proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov. Razmerje med EBITDA in prilagojenim bruto poslovnim izidom - zadnji se je zvišal za 27 odstotkov na 543,4 milijona evrov - se je izboljšalo z 39 odstotkov na 43,8 odstotka.

Krepitev moči skupine v jugovzhodni Evropi

V Petrolu so ob tem izpostavili krepitev moči skupine v jugovzhodni Evropi. Skupina je lani v regiji soustvarila 28 odstotkov poslovnega izida iz poslovanja in 31 odstotkov EBITDA, iz regije pa prihaja 47 odstotkov njenih sodelavcev. Konec lanskega leta je maloprodajna mreža skupine vključevala 593 prodajnih mest, od tega skoraj polovico zunaj Slovenije.

Opozorili so še, da so lani sprejeli ambiciozno strategijo za obdobje 2021-2025 in se zavezali k prehodu na zeleno energijo. Osnovni vodili sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

V tej luči so med ključnimi mejniki v lanskem letu izpostavili reorganizacijo skupine, zaključek nakupa trgovca z elektriko E3, uvedbo nove generacije Q max goriv ter uvedbo inovativnih pristopov do kupcev in nadgradnjo digitalnih storitev. V regiji so kot ključna mejnika navedli začetek obratovanja vetrne elektrarne Ljubač na Hrvaškem in zaključek nakupa trgovca z naftnimi derivati Crodux Derivati Dva.

Dividende  v višini 30 evrov bruto na delnico

V četrtek je revidirane poslovne rezultate skupine že obravnaval nadzorni svet Petrola. Skladno z zabeleženimi številkami in sprejeto dividendno politiko bo skupaj z upravo skupščini delničarjev Petrola predlagal izplačilo dividende za leto 2021 v višini 30 evrov bruto na delnico.

Pri tem so bile upoštevane potrebne investicije, prosti denarni tok, zadolženost družbe, razvojni načrti, višina zadržanih dobičkov preteklih let, ustrezno razmerje neto finančni dolg/EBITDA in likvidnostna situacija, sta v ločeni objavi sporočila predsednik nadzornega sveta Janez Žlak in predsednica uprave Nada Drobne Popović.

Nadzorniki so se na seji seznanili tudi s trenutnimi tržnimi razmerami, ki so posledica krize v Ukrajini in rasti cen energentov. Kot so navedli, skupina Petrol v Ukrajini, Rusiji in Belorusiji nima svojih podjetij ali predstavništev. Ob tem so pojasnili, da je delež prihodkov od prodaje, ki jih skupina ustvari na teh trgih, zanemarljiv, prav tako pa nabava energentov na teh trgih, razen zemeljskega plina, predstavlja majhen delež v nabavnem portfelju Petrola. V družbi Petrol Rusija kot vir dobave v letu 2021 in prvih dveh mesecih leta 2022 pri srednjih destilatih (dizel in ekstra kurilno olje) predstavlja manj kot sedem odstotkov. Motornih bencinov pa iz Rusije ne uvažajo, so zapisali.

Največji del poslovanja skupine Petrol s podjetji iz Rusije tako predstavlja nakup zemeljskega plina, ki poteka preko družbe Geoplin. Dobave iz Rusije zaenkrat potekajo nemoteno in skladno s pogodbenimi obveznostmi. Geoplin ima diverzificiran nabavni portfelj in bo storil vse, da bo zagotovila nemoteno dobavo zemeljskega plina svojim kupcem, so še zapisali v Petrolu.