Krka je nerevidirane konsolidirane računovodske izkaze matične družbe in celotne skupine za leto 2021 objavila včeraj, potem ko se je v sredo z njimi seznanil nadzorni svet. Tako kot že v konec januarja objavljenih predhodnih rezultatih tudi v njih piše, da je skupina Krka lani ustvarila 1,57 milijarde evrov prihodkov, kar je dva odstotka več kot v letu 2020. Čisti dobiček je bil še nekaj višji, in sicer je znašal 308,2 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot leto prej.

Na Krkin poslovni rezultat v letu 2021 sedanje razmere v obeh državah ne vplivajo, so ob tem poudarili v novomeškem farmacevtu. Vpliva na poslovanja v letu 2022 in morebitnih dolgoročnih posledic pa glede na hitre spremembe in njihovo nepredvidljivost ni mogoče zanesljivo oceniti.

Krka poslovne aktivnosti v Ukrajini in Rusiji izvaja prek treh odvisnih družb in obvladujoče družbe Krka Novo mesto. Sedež odvisne družbe TOV Krka Ukrajina, ki se ukvarja samo s trženjem in nima proizvodnih aktivnosti, je v Kijevu. Sedež družbe OOO Krka-Rus, ki se ukvarja s proizvodnjo zdravil, je v mestu Istra v bližini Moskve, glavni prostori marketinško-prodajne družbe OOO Krka Farma so v Moskvi.

Rusija je Krkin največji posamični trg, kjer je skupina lani ustvarila 333 milijonov evrov prodaje, kar je 21,3 odstotka celotne njene prodaje. V Ukrajini, ki je bila v letu 2021 tretji največji trg, pa je Krka lani prodala za 96 milijonov evrov farmacevtskih izdelkov, kar predstavlja 6,2 odstotka celotne prodaje skupine.

V Rusiji vse aktivnosti potekajo dokaj nemoteno. Krka na ruskem trgu prodaja v lokalni valuti, zato je izpostavljena valutnemu tveganju, kar ob sedanji depreciaciji rublja negativno vpliva na finančni izid. Ocenjena prodaja za prvo četrtletje 2022 je z 79,9 milijona evrov malenkost višja kot pred letom.

Ključna kratkoročna tveganja predstavljajo sedanje razmere v Ukrajini, ekonomske sankcije, volatilnost in depreciacija ruskega rublja ter kreditno tveganje. Zdravila niso zajeta v sankcije, kar velja tako za sankcije proti Rusiji kot za ruske sankcije pri uvozu blaga. Ocenjujejo, da ostali trgi in prodajne regije ne bodo utrpeli neposrednih posledic zaradi nastalih razmer, posreden vpliv na ostale trge regije vzhodna Evropa pa bo odvisen od trajanja sedanjega stanja v Ukrajini in Rusiji.