Kako se soočate z aktualnimi dogajanji? Kakšna tveganja prinaša rusko-ukrajinska kriza?

Ukrajinska kriza je ena najhujših varnostnih kriz v Evropi v zadnjih desetletjih. Pričakuje se, da bo imela daljnosežne posledice za svetovno gospodarstvo, zlasti glede na vlogo Rusije kot ene največjih dobaviteljic surovin za vrsto proizvodov. Navsezadnje tudi zaradi tega, ker je največja neevropska proizvajalka plinastih in tekočih goriv. Tveganja, ki jih prinaša ta kriza, so širša, torej ne le evropska, temveč svetovna. Operater prenosnega sistema upravlja prenosni sistem plina na ozemlju Republike Slovenije. Na samo omrežje nastala kriza neposredno ne vpliva, to mora delovati varno in zanesljivo ter neprekinjeno in na tak način zagotavljati zmogljivosti za slovenske uporabnike plina in za čezmejni prenos. Sistem deluje brez posebnosti, je pa operater ves čas v komunikaciji s preostalimi evropskimi operaterji v okviru združenja operaterjev prenosnih sistemov plina (ENTSOG) in spremlja dogajanje ter se usklajuje z drugimi operaterji.

Kako morebitne zunanje nemire pomirjate navznoter, med zaposlenimi?

Družba zelo odprto komunicira navzven in navznoter. Ves čas obveščamo javnost o posebnostih na področju obratovanja plinovodnega sistema zaradi krize v Ukrajini, tudi v interni komunikaciji. Nemirov navznoter v tej povezavi ne zaznavamo in ocenjujemo, da so bistveni stalne in razpoložljive informacije ter komuniciranje. Dejstvo je, da posebnega vpliva na delovanje slovenskega prenosnega sistema plina ta kriza do zdaj ni imela.

Kako kot finalisti izbora Zlata nit opredeljujete najboljše zaposlovalce?

Ponosni in veseli smo, da smo se tudi v letu 2021 uvrstili v finale Zlate niti. V projektu sodelujemo trinajsto leto, to je naša sedma uvrstitev med finaliste. Najboljše zaposlovalce opredeljujemo kot atlete, ki tečejo na dolge proge, kar sovpada s prizadevanji po trajnostnem razvoju z okoljskega, družbenega in upravljalskega vidika.

Na katere HR-ukrepe ste najbolj ponosni?

Koncept upravljanja s človeškimi viri je v naši družbi zastavljen trajnostno, dolgoročno in je sestavni del strateškega načrta družbe, eden od pomembnih ciljev je povečevanje zavzetosti zaposlenih. Prav pri zavzetosti se pokaže, ali se družba razvija. Če v posamezniku prepoznamo individualne kvalitete in ugotovimo, kaj je zanj pomembno, se lahko izkoristijo tudi njegovi notranji potenciali tako za poslovni kot tudi osebni razvoj. Model kompetenc smo razvili prav posebej za našo družbo in ga bomo še razvijali. Pri tem je pomembno, da se prepoznajo kvalitete vseh sodelavcev, kar daje družbi notranjo moč, da realizira načrtovane naloge, in prav tako zavedanje, da si vsi zaposleni želimo graditi dobre odnose, ki lahko vzpostavijo pravilno ravnovesje hierarhije in odgovornosti za izvedbo nalog. Vodstvo družbe čuti to zavest in deli priznanje za dobro opravljeno delo. Vsak poklic in delo sta za družbo pomembna. Brez tega pogleda slika ne bi bila popolna, vsak mora dodati v delovnem procesu svoj delež in s tem dodano vrednost. Potruditi se moramo, da sodelavce motiviramo k dobremu delu, da zaznamo, zakaj ne delajo tako, kot bi bilo mogoče treba, in jim izrekamo dovolj pohvale za njihov prispevek ter tudi damo občutek pomembnosti v tem procesu.