Število občinskih delovnih migrantov se je v zadnjih petih letih povečalo za 18 odstotkov. Konec leta 2021 je na delo v drugo občino odhajalo 55 odstotkov delovno aktivnih oseb. Občina z največjim presežkom delovnih mest ostaja Trzin, kjer so pred več kot 20 leti začeli graditi močno industrijsko-obrtno središče, ki se je nato še razvijalo. Vsak dan je na delo tja konec leta 2021 prihajalo 5400 ljudi iz drugih občin, hkrati pa je iz njega odhajalo na delo v druge občine približno 1200 delovno aktivnih prebivalcev. Občina Trzin je tretja najmanjša občina, vendar je glede na presežek delovnih mest krepko pred drugimi, ugotavlja statistični urad. Približno dvakratni presežek delovnih mest glede na število delovno aktivnih oseb s prebivališčem v tej občini so imele še občine Šempeter - Vrtojba, Nazarje in Ljubljana.

Na drugi strani so izrazito bivalne občine, kjer je precej več prebivalcev, kot pa imajo delovnih mest. Z delovnimi migracijami v obe smeri je najbolj obremenjena občina Ljubljana, saj vanjo prihaja na delo nekaj več kot 138.900 oseb iz drugih občin, hkrati pa iz nje odhaja na delo v druge občine okoli 24.000 njenih delovno aktivnih prebivalcev.

Delovne migracije med posameznimi statističnimi regijami so manj številne kot delovne migracije med občinami, saj statistične regije pokrivajo večje teritorialno območje. Ob koncu leta 2021 je bilo medregijskih delovnih migrantov okoli 196.400 oziroma 21,9 odstotka delovno aktivnega prebivalstva. Pri tem je bila osrednjeslovenska statistična regija v zadnjih petih letih edina, ki je imela več delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev. x