Protokol o nadaljnji izvedbi infrastrukturnih projektov na območju občine ter sporazum o sofinanciranju pri nadgradnji objektov ob nadgradnji železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj sta podpisala minister Jernej Vrtovec in ljubljanski župan Zoran Janković, med drugim pa določa delež sofinanciranja države in občine.

Kolikšna je vrednost predvidenih projektov in kakšna je časovnica njihove izvedbe, ni opredeljeno, saj da je to odvisno od projektiranja, javnih razpisov in podobno, je dejal Vrtovec in dodal, da bo država namenila »več deset milijonov evrov«. Vključeni so projekti izgradnje podvozov in podhodov pod železnico, eden najpomembnejših bo ureditev novega podvoza pod železnico na Dunajski cesti pri železniški postaji, s čimer se bo začela gradnja Emonike, predvidene nove glavne železniške in avtobusne postaje v Ljubljani. Vrtovec je napovedal, da se bodo prva pripravljalna dela za Emoniko začela v naslednjem mesecu. Predvidena je tudi širitev in ureditev podvoza pod železnico na Šmartinski cesti, kjer je po Jankovićevih besedah najbolj kritična točka glede cestnih zastojev v Ljubljani.

Dogovor prav tako ureja ureditev cestnega podvoza na Bratislavski cesti, podvoza ob križiščih Potrčeve ulice z ulico Pod ježami ter Potrčeve in Tovarniške ulice in ulice Ob Zeleni jami, podhoda v podaljšku Ruske ulice, podhoda v podaljšku Ulice bratov Židan, Lattermanovega podhoda, podvoza med Parmovo ulico in Tivolsko cesto, podhoda na Goriški ulici, podvoza v podaljšku Magistrove ulice in podvoza na Gregorinovi ulici, je povedal državni sekretar na ministrstvu Aleš Mihelič.

Po Jankovićevih besedah so se pri dogovarjanju strinjali, da so ti podvozi in podhodi nujni, vprašanje sta bila deleža sofinanciranja države in občine. Dogovor je označil kot zelo pomembnega. V zvezi s sodelovanjem občine in države je navedel tudi projekte obnove cest v državni lasti, kot so Zasavska cesta, Celovška cesta od priključka na avtocesto proti Medvodam, Tacensko cesto in Nemško cesto.