Predsednik uprave Marko Mikić je na današnji skupščini povedal, da so jim rezultati v letu 2021 omogočili doseči zastavljene načrte in rekordno vrednost prihodkov od zavarovalnih premij v času od ustanovitve v letu 1990. "Epidemija je zaznamovala leto 2021, gospodarstvo pa je bilo prav v tem času postavljeno pred poseben izziv," je dejal in dodal, da so spremembe in prilagoditve uvedli na vseh področjih poslovanja in tako delovne procese uspešno prilagodili novim razmeram.

Od skupnega zneska 47,7 milijona evrov bruto prihodkov od zavarovalnih premij jih je Grawe, ki je v 100-odstotni lasti avstrijske zavarovalnice Grazer Wechselseitige Versicherung, 31,9 milijona evrov ustvarila na področju premoženjskih zavarovanj. To je 2,1 odstotka več kot leto prej.

Skupna višina zavarovalnih vsot iz naslova življenjskih zavarovanj je konec leta 2021 znašala 535 milijonov evrov, kar je 4,1 odstotka več kot prejšnje leto.