Skozi Velike Brusnice tečeta Vrtaški in Šumeči potok, ki se pri osnovni šoli združita v Brusničico. Ta se nato pri Ratežu izliva v Rateški potok. Kot pravijo na občini, vse objekte v tem naselju ogrožajo tako imenovane stoletne vode. Omenjeni sporazum predvideva gradnjo zadrževalnikov visokih voda in lokalno ureditev vodotokov na območju naselja, ki so sicer na nekaterih odsekih v preteklosti že bili regulirani. Z zadrževalniki bo urejeno tudi prevajanje stoletnih voda. Po Macedonijevih besedah gre za zahteven projekt, ki pa bo omogočil nadaljnji razvoj kraja pod Gorjanci ter tudi načrtovanje novih objektov, tako javnih kot zasebnih. Občina mora zdaj v skladu s sporazumom pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Dela naj bi se začela predvidoma jeseni prihodnje leto. Denar za naložbo, ocenjeno na tri milijone evrov, bo v celoti zagotovila Direkcija RS za vode iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.