Nepovratna sredstva so najugodnejši instrument države za podporo mladim inovativnim podjetjem, ki poleg denarja zagotavlja tudi mentorsko podporo in podporo pri povezovanju s ključnimi partnerji. Prav zato se na razpis vsako leto prijavi več kandidatov, konkurenca je zato velika. V zadnjih letih je sklad podprl številna danes uspešna zagonska podjetja, za katera je bil razpis odskočna deska, da so lahko razvila produkt in hitreje vstopila na trg.

Zagonsko spodbudo P2 lahko izkoristijo mikro in mala podjetja, registrirana v obdobju od 1. januarja 2021 do vključno 15. marca 2022, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve in se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo probleme kupcev, ponujajo proizvode in storitve, ki so tržno naravnani, ustanovljena so v Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij vzhodne ali zahodne kohezijske regije ter se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ 54.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (10.000 evrov, 12.000 evrov in 32.000 evrov) za dosežene minimalno zahtevane cilje, vezane na posamezno razvojno fazo. Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije. Pri prijavah na razpis lahko podjetja računajo na brezplačno strokovno pomoč mreže SIO, ki jo je vzpostavil Spirit Slovenija v okviru podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov.