Krško. V Krškem so predloge krajanov v okviru participativnega proračuna prvič zbirali leta 2019. Letos jih tako zbirajo že četrtič, gre pa za predloge, ki jih bo občina izvedla prihodnje leto. Tudi tokrat je za ta namen na voljo 210.000 evrov.

Predloge bodo na občini zbirali od 15. marca do 15. aprila. Občinska uprava jih bo pregledala, preverila, ali izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in zasledujejo želene cilje. Nato jih bo preverila še posebna komisija in pripravila seznam izvedljivih projektov, junija pa bodo o predlogih glasovali krajani, je povedala direktorica občinske uprave mestne občine Krško Melita Čopar.

Participativni proračun pomeni, da o porabi določenega dela občinskega proračuna soodločajo občani. Predlogi morajo ustrezati osmim kriterijem: med drugim morajo prispevati k uresničevanju javnega interesa na območju občine, prispevati k dvigu kakovosti bivanja, biti morajo izvedljivi v okviru razpoložljivih sredstev in v pristojnosti občine, hkrati pa ne smejo biti uvrščeni v načrt občinskih vlaganj v krajevnih skupnostih niti ustrezati pogojem za pridobitev nepovratnih sredstev. »Posamezen projekt je lahko vreden do 10.000 evrov, razen če bi se v projektu povezalo več krajevnih skupnosti. V tem primeru je lahko vreden do 30.000 evrov,« pravi predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Anton Petrovič.

Lani so občani Krškega predlagali 68 projektov, 26 jih je bilo izglasovanih, v kratkem naj bi jih začeli izvajati. Med njimi so ureditve sprehajalnih poti, postavitev klopi, obnova avtobusnih postajališč, ureditev javne razsvetljave, igrišča, parka, letnega sankališča, postavitev zunanjih fitnes naprav in podobni.