Na dan, ko se je začela invazija, so finančni trgi po vsem svetu strmo padli, cene nafte, zemeljskega plina, kovin in prehrambnih surovin pa poskočile, so izpostavili v družbi. Stopnjevanje konflikta po njihovih navedbah krepi nevarnost dolgotrajno visoke inflacije, s tem pa tudi tveganje stagflacije in socialnih nemirov tako v razvitih državah kot v državah v vzponu.

Kriza po navedbah Cofaceja močno vpliva na že tako obremenjeni avtomobilski sektor zaradi pomanjkanja ter visokih cen primarnih proizvodov in surovin. Ob tem so dodali, da ukrajinske avtomobilske tovarne oskrbujejo največje avtomobilske proizvajalce v Zahodni Evropi, pri čemer so nekateri že napovedali zaustavitev tovarn v Evropi, medtem ko drugi obrati po svetu že načrtujejo izpade zaradi pomanjkanja čipov.

Višje cene goriv bodo med prizadele močno prizadele letalske prevoznike in podjetja za pomorski tovorni promet. Kot izpostavljajo, so najbolj ogroženi ravno letalski prevozniki, katerim gorivo po ocenah predstavlja približno tretjino skupnih stroškov. Ob tem jim težavo predstavlja tudi zapora ruskega zračnega prometa, saj bodo morali letalski prevozniki uporabljati daljše poti.

Vpliv bo opazen tudi pri železniškem tovornem prometu, saj evropska podjetja ne smejo poslovati z ruskimi železnicami, kar bo najverjetneje povzročilo motnje v tovornem prometu med Azijo in Evropo, ki prečka Rusijo, so zapisali v družbi.

Pričakujejo tudi podražitev surovin za petrokemične proizvode, naraščanje cen zemeljskega plina pa bodo, kot so dodali, vplivale na trge gnojil, s tem pa tudi na celoten agroživilski sektor.

Coface ocenjuje, da bo rusko gospodarstvo letos zdrsnilo v globoko recesijo, bruto domači proizvod naj bi se skrčil za 7,5 odstotka.

Posledicam konflikta bo zaradi odvisnosti od ruske nafte in zemeljskega plina najbolj izpostavljena Evropa, še ugotavljajo. Ta kratkoročno do srednjeročno ne more nadomestiti celotne ruske oskrbe z zemeljskim plinom, sedanje ravni cen pa bodo občutno vplivale na inflacijo.

Preostali deli sveta bodo gospodarske posledice občutili predvsem prek dviga cen primarnih proizvodov, ki bodo še bolj okrepili že prisotne inflacijske pritiske. Tako kot vedno, ko so cene primarnih proizvodov visoke, bodo še posebej prizadeti neto uvozniki energentov in živilskih proizvodov, pri čemer bo prišlo do precejšnjih motenj v oskrbi, če se bo konflikt še naprej stopnjeval. Upad povpraševanja iz Evrope bo oviral tudi svetovno trgovino, so sklenili.