Nekdanji poštni prostori so v neposredni bližini knjižnice in v njih načrtujejo ureditev mladinskega knjižničnega oddelka, urejen pa bo tudi dostop s klančino, kar bo omogočilo lažji dostop z vozički. Poleg tega pa bo knjižnica dobila še dodatne prostore v KC Delavski dom Zagorje, kjer je bil nekoč Studio Moderna. Te prostore v velikosti 90 kvadratnih metrov bo knjižnica uporabila za arhiv in dodatne pisarne. Na novo pridobljenih prostorov bo za 290 kvadratnih metrov, od česar bo 200 kvadratnih metrov zasedal mladinski oddelek. V prvem nadstropju bodo uredili časopisno in študijsko čitalnico, prostor pa bo tudi za domoznansko zbirko. Naložba bo zaključena do poletja, v občinskem proračunu je zanjo zagotovljenih 390.000 evrov. Po končanih delih bo knjižnica v času selitve zaprta. Preselitev načrtujejo olajšati tudi tako, da bodo člane povabili, da pridejo po čim več knjig in si jih izposodijo za daljši čas.