Danska vlada je z žrtvami sklenila poravnavo brez sodne obravnave in privolila v izplačilo odškodnine ter tudi osebno opravičilo premierke vsaki izmed šestih preživelih žrtev eksperimenta, ki je sicer vključeval 22 otrok, starih od 4 do 6 let. Danska oblast je takrat hotela svoje avtonomno ozemlje Grenlandije modernizirati tako, da bi ustvarila »boljše Grenlandce«. Za eksperiment družbene transformacije so izbrali dva ducata otrok, jih oropali njihovega otroštva v domovini in poslali na Dansko, kjer so se v krušnih družinah učili danščine in izgubili stik s svojim maternim jezikom. Nekateri izmed njih vse do pozne odraslosti niso izvedeli, da so bili nasilno odvzeti pravim staršem. Nekaj otrok so sicer vrnili na Grenlandijo, a se niso smeli družiti z grenlandskimi otroki, govoriti pa so smeli zgolj danski jezik, ker naj bi bili nova elita. V najstniških letih je domov spet smel tudi ugrabljen otrok Gabriel Schmidt. Ko je srečal svojega očeta, sploh ni mogel verjeti, da ga ima, povrhu tudi ni znal z njim izmenjati niti stavka, saj ni več govoril grenlandsko, oče pa ni znal niti besede danščine. Mnogi izmed ugrabljenih otrok danskega vladnega eksperimenta so pozneje imeli številne težave v duševnem zdravju, zapadli so tudi v zlorabo alkohola, je bilo ugotovljeno v poročilu prejšnje danske vlade.