To je logično. V razpisnih pogojih za vodstvene položaje v slovenski policiji zadnje čase namreč zagotovo piše, da mora imeti kandidat zelo slab spomin. Čim slabšega ima, tem bolje za kandidata. Prav tako pomaga, če o zadevah v zvezi s policijskim delom ve čim manj, še najbolje je, da z njimi sploh ni seznanjen.

No, vidite, da drži, da vicev o policistih ni. Ker je vse res ...