Brnenje delovnih strojev pri gasilskem domu Šentvid pri Stični je napovedalo začetek gradnje težko pričakovanega vrtca. Po besedah župana Dušana Strnada gre za eno največjih naložb občine Ivančna Gorica v letošnjem letu, ki pa bo zagotovo rešila problematiko odklonjenih otrok v občini. Gradbena pogodba projekta, ki naj bi bil končan jeseni, vrednega 4,2 milijona evrov, zajema zgraditev objekta, parkirišč, otroškega igrišča ter zunanjo in prometno ureditev.

Vrtec bo postavljen v bližini gasilskega doma v Šentvidu pri Stični in bo imel servisni krak s kuhinjo v pritličju in upravo v nadstropju, del z igralnicami v dveh etažah in krak z večnamensko športno igralnico. Objekt bo skoraj ničenergijski. Zunaj bodo zgradili novo otroško igrišče.

Dostopne poti in tlakovane površine bodo urejene tako, da ne bo prišlo do križanja motornega prometa s potmi otrok na igrišče. Vrtec bo dostopen z lokalne javne ceste na južni strani. Dovoz bo en, urejen pa bo še en priključek na javno cesto, ki bo namenjen izključno izvozu s parkirišča vrtca. Parkirni prostori bodo urejeni na glavnem parkirišču, deloma pa vzdolž dostopne poti.