Razstavo, ki je na ogled v prvem in drugem nadstropju, so zaradi lažjega branja del razdelile v štiri tematske sklope: dela, ki se osredotočajo na urbano in naravno krajino, na telo oziroma figuro, na umetnostni sistem in na družbenopolitično okolje. Razstava združuje slike, skulpture, videe, animacije in performanse.  sta