Gradnja blagovne znamke je na vse bolj tekmovalnem trgu dela že skorajda nujnost. Iskalci zaposlitve imajo številne možnosti izbire delodajalcev, podjetja pa morajo med seboj tekmovati, če želijo privabiti najboljše zaposlene. Zato je izboljšava identitete blagovne znamke delodajalca, ki je mnogo pomembnejša od vizualne podobe, dolgoročen proces, ki se nikoli ne konča. Pri tem imajo veliko vlogo prav zaposleni. »Zadovoljni zaposleni so največji ambasadorji podjetja, saj je njihova dobra izkušnja tista, ki ima največji učinek na delovne procese in na razvoj podjetja. Gradnja identitete in zaposleni gredo z roko v roki, saj velik poudarek na dobrem počutju zaposlenih izboljšuje tudi delovni proces, to pa gradi čvrsto blagovno znamko. Skrbimo, da zaposleni čutijo pripadnost podjetju, da vedo, kaj se v podjetju in s podjetjem dogaja. Vodstvo mesečno izvede 'town-hall' za vse zaposlene. Tu se predstavi poslovne rezultate ter trenutne priložnosti in izzive. Poznavanje poslovnega konteksta podjetja je ključno za grajenje kulture v podjetju. Med mladimi pa ponujamo programe mentorstva za magistrske in doktorske študente, medtem ko poleti izvajamo poletno šolo, kjer se vedno zapolnijo vsa mesta,« je povedal soustanovitelj podjetja Andraž Tori.

Znamka kot odraz kulture podjetja

Korporativna blagovna znamka ni le vizualna podoba podjetja, ampak je odraz celotne kulture podjetja. Več kot 80 odstotkov vodij prepoznava privlačno znamko delodajalca kot ključno orodje pri zaposlovanju talentov. »Blagovno znamko vztrajno razvijamo skupaj z našimi zaposlenimi, zagotovo pa je najpomembnejši medij naša glavna dejavnost – oskrba s pitno vodo, tako da smo prisotni v vsakem gospodinjstvu v mestni občini Krško in občini Kostanjevica na Krki, kjer izvajamo gospodarsko javno službo. Dodano vrednost prepoznamo v vsakoletni večji oceni zadovoljstva z našim delom, ki izhaja iz anket v krški občini,« nam je povedal Miljenko Muha, predsednik uprave Kostak.

Zanimivo je, da bi bilo kar 92 odstotkov ljudi pripravljenih zamenjati trenutno zaposlitev, če bi dobili ponudbo podjetja z odličnim ugledom. »Zagotovo ugled naše družbe in prepoznavnost vplivata na iskalce zaposlitve ter povečujeta interes za zaposlitev v družbi Kostak. To opažamo po številu vlog ob razpisih prostih delovnih mest, prav tako pa nam ob postopku zaposlitve velikokrat zaupajo, da so pridobili informacije o ustreznem in nadstandardnem obravnavanju z zaposlenimi, o ohranjanju in krepitvi odnosa med družbo in zaposlenimi,« je dodal Muha, prvi mož družbe Kostak, ki ohranja ime že pet desetletij.

Ženske z več delavskimi pravicami

V Tobačni Ljubljana, ki je že nekaj časa del multinacionalke Imperial Brands, so praznovali 150 let poslovanja. Ob obletnici so med drugim poslali zahvalno pismo svojim upokojencem. »Izjemno nas je presenetil njihov odziv, prejeli smo res veliko število povratnih sporočil, v katerih so se vsi s ponosom in radostjo spominjali let, ki so jih preživeli v podjetju. Skrb za zaposlene je bila od nekdaj v ospredju, že prav v začetku poslovanja so na primer imele ženske več delavskih pravic – bolniška odsotnost, pokojnina … – kot moški delavci v drugih industrijah. Podporo sodelavcem smo nadaljevali, danes ponujamo raznolike aktivnosti pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja, zdravemu načinu življenja, organiziramo pa tudi delavnice s področja vseživljenjskega učenja in pa seveda različna izobraževanja, povezana s področjem dela posameznika. Prepričani smo, da smo zaposleni, ki se na delovnem mestu dobro počutimo, tudi bolj učinkoviti in posledično bolj pripravljeni na izzive in motivirani za delo. Zavedamo se, da sproščeno in pozitivno delovno okolje vpliva tudi na druge vidike našega življenja, zato skušamo z raznolikimi aktivnostmi vsaj do neke mere podpirati tudi dobro počutje naših ljudi. Predvsem želimo ohranjati delovno okolje, v katero se radi vračamo. Da s tem podpiramo tudi ugled našega podjetja in identiteto naše blagovne znamke, je samo še dodaten bonus,« je prepričan Tomaž Maver, direktor Tobačne Ljubljana.

Prepoznavnost ne pride čez noč, ampak terja svoj čas in veliko potrpežljivosti. Še težje pa je ohranjanje vrednosti znamke, ki zahteva trdo delo in predanost. Med drugim tudi podpiranje in izvajanje trajnostno naravnanih projektov v domačem okolju. Zaposleni iščejo več kot samo dobre finančne pogoje. Želijo razumeti, v kaj podjetje verjame, kakšne vrednote živi, zato lahko le motivirani zaposleni realizirajo strategijo podjetja. Podjetja velikokrat v svojem fokusu na potrošnike pozabljajo, da so interni potrošniki – zaposleni – ključ do uspešnosti podjetja.