V današnjem nadaljevanju obravnave sta bila med drugimi zaslišana nekdanji gradbeni nadzornik pri družbi DCC svetovanje in inženiring (sedaj DRI) Borut Skubic ter Milan Črepinšek iz družbe MCM inženiring, ki je za občino opravljala t. i. supernadzor projekta. Oba sta bila sprva med obdolženimi, a so vmes očitki glede ponareditve ali uničenje poslovnih listin zastarali. Vprašanja Skubicu so se med drugim nanašala na potrditev opravljenih del in podlago za izdajo uporabnega dovoljenja. Kot je povedal, je bilo po tehničnem pregledu izdano dovoljenje za začasno uporabo, po izdaji katerega je bila avgusta 2010 na stadionu že odigrana nogometna tekma, pred izdajo uporabnega dovoljenja so bile namreč potrebne še meritve, ki pa jih je bilo treba opraviti pozimi. O morebitnih pritiskih, naj čim prej podpiše dokumentacijo, je Skubic povedal, da so bile glede tega prošnje; o tem je, kot je dejal, govoril z Urošem Ogrinom iz družbe Grep, ki je gradila center Stožice, ni bilo pa zahtev ali groženj.

Dokončanje gradnje po njegovih besedah sicer ne pomeni dokončanja projekta, saj je slednje odvisno od pogodbe med naročnikom in izvajalcem, ki lahko vsebuje še druge pogoje. Tudi Črepinšek je zatrdil, da ni bil deležen pritiskov, naj podpiše dokumente o izvedenih delih, je pa povedal, da je bil zadnji podpisnik na dokumentih in da za to "ni bilo veliko časa". Po njegovih besedah je bil omenjeni monitoring, ki ga je bilo treba opraviti pozimi, edini neizpolnjeni pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja.

Med pričami so se doslej zvrstili tudi predstavniki in predstavnice ljubljanske občine, ki so pripravljali in usklajevali pogodbo med občino in Grepom za najem parkirišč, ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (takrat ministrstva za šolstvo in šport), ki so bili odgovorni med drugim za nadzor nad izplačili in porabo evropskih sredstev. Zaslišanja prič se bodo nadaljevala tudi na prihodnjih obravnavah. Specializirano državno tožilstvo v Jankoviću očita, da je kot uradna oseba zlorabil uradni položaj, da bi omogočil pridobitev velike protipravne premoženjske koristi. Nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice Andreju Lavriču obtožnica očita, da so pomagali pri tem kaznivem dejanju. Tožilstvo očita sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2500 parkirnih mest v okviru centra za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov.

Tožilstvo trdi, da nobeno od občinskih podjetij toliko parkirnih mest ni potrebovalo in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank. Obtožnica očita tudi, da je Janković v zahtevi takratnemu ministrstvu za šolstvo in šport leta 2010 za sofinanciranje večnamenske dvorane in stadiona - občina je prejela 9,4 milijona evrov, od tega nekaj manj kot osem milijonov evropskih sredstev in 1,4 milijona evrov sredstev državnega proračuna - lažno zatrjeval, da so stroški ustrezno evidentirani, da je investicija v stadion zaključena in da so bila vsa dela na stadionu opravljena. Glede stroškov tožilstvo trdi, da so bili uveljavljeni tudi stroški sanacije gradbene jame v višini okoli 3,4 milijona evrov, čeprav se je občina, tako tožilstvo, glede jame pred tem že sodno poravnala z družbo SCT. Da investicija ni bila zaključena, naj bi kazalo dejstvo, da občina in Grep v času zahtevka na ministrstvo še nista vzpostavila etažne lastnine. Glede opravljenih del pa tožilstvo trdi, da so v prijavi ministrstvu izkazovali za okoli 2,2 milijona evrov več del od opravljenih. Obramba trdi, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje in da je bila podpisana pogodba za objekt v celoti (na ključ), vse količine, ki jih tožilstvo očita, pa da so bile stvar izvajalcev oz. zasebnega partnerja.