Čisti dobiček je lani za tri milijone evrov presegel načrtovanega, prihodki od prodaje pa so na podlagi nerevidiranih podatkov za 11 odstotkov presegli načrtovane. Kot so zapisali, je bila nad načrti prodaja na vseh treh poslovnih področjih, v absolutnem znesku najbolj na poslovnem področju interkontinentalni promet, na kar je poleg povečanja obsega prodaje pomembno vplivala tudi rast cen pomorskih voznin in cen letalskih prevozov, zaradi pomanjkanja prevoznih kapacitet.

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) v višini 13,8 milijona evrov je bil za 12 odstotkov višji od leta 2020 ter šest odstotkov nad načrti. Dobiček iz poslovanja se je za 40 odstotkov presegel načrte in se ustavil pri 7,1 milijonov evrov, kar na letni predstavlja 23-odstotno rast, so v poslovnem poročilu, s katerim se je danes seznanil nadzorni svet Intereurope, zapisali v podjetju. Neto finančni dolg je ob zaključku leta 2021 znašal 35,8 milijona evrov, kar je za 8,6 milijona evrov manj kot ob koncu leta 2020.

Uspešno poslovno leto

»Za skupino Intereuropa je uspešno poslovno leto. Kljub dvema valoma epidemije covida-19 in oteženim gospodarskim razmeram zaradi energetske krize v drugi polovici leta, je skupini Intereuropa lani uspelo doseči najvišje prihodke od prodaje v zadnjih devetih letih ter dvoštevilčno rast prihodkov od prodaje,« so zapisali ob objavi rezultatov.

Ob uspešnem upravljanju stroškov poslovanja je skupina lani ustvarila najvišji čisti dobiček po letu 2007 in dodatno znižala neto finančni dolg. »Veliko naporov je bilo vloženih v ohranjanje zdravja zaposlenih in zagotavljanje nemotene logistične podpore kupcem v celotni oskrbovalni verigi,« so lansko poslovanje strnili v Intereuropi.

Obvladujoča družba Intereuropa je lani ustvarila 122,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 18 odstotkov več leto prej in za 15 odstotkov nad načrtovanimi vrednostmi. EBITDA družbe je znašal osem milijonov evrov, kar je za štiri odstotke nad načrtom in za en odstotek manj kot lani. Na padec v primerjavi s predhodnim poslovnim letom so v največji meri vplivali nižji drugi poslovni prihodki iz naslova prejetih državnih podpor ter višji stroški dela in najete delovne sile, so pojasnili v podjetju.

Dobiček iz poslovanja družbe se je ustavil pri 4,1 milijona evrov, kar je pet odstotkov oz. 0,2 milijona evrov manj kot v preteklem letu ter za 1,1 milijona evrov oziroma 36 odstotkov nad načrtovanim. Neto finančni dolg družbe je ob koncu lanskega leta znašal 48,2 milijona evrov, kar je za 5,9 milijona evrov manj kot ob zaključku predhodnega poslovnega leta. Na znižanje neto finančnega dolga je najbolj vplivalo zmanjšanje finančnih obveznosti, so dodali.

Intereuropa objavila prevzemno ponudbo v sarajevski družbi Intereuropa RTC

Nadzorni svet se je na seji seznanil tudi z informacijo, da je družba Intereuropa danes objavila obvezno prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic manjšinskih delničarjev v odvisni družbi Intereuropa RTC iz Sarajeva.

Kot so zapisali v sporočilu, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, bo Skupina Intereuropa tudi letos preko mreže 12 odvisnih družb v devetih državah zagotavljala celovite logistične storitve za številne odjemalce iz različnih gospodarskih in drugih dejavnosti ter tako omogočila nemoteno delovanje oskrbovalnih verig.