Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) se je lotila obnove in razširitve betonsko-kamnitega mostu pri izviru Kamniške Bistrice. Da je most iz sredine 50. let prejšnjega stoletja potreben obnove oziroma vzdrževalnih del, je bilo ugotovljeno ob podrobnem pregledu konstrukcije mostu. Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo most deležen le nekaj lepotnih popravkov, bo prenova prinesla kar nekaj sprememb. Iz dokumentacije DRSI je razvidno, da bodo most na vrhu razširili in opremili s pločnikom, ograjo in novimi zidovi, po končani obnovi pa bo imel enak videz kot obstoječi objekt.

Na vprašanje, kako gledajo na tako korenit poseg v most, ki je gotovo ena izmed krajevnih znamenitosti območja, zavarovanega kot kulturna dediščina lovske in planinske arhitekture, pogosto uporabljen tudi pri promociji Kamnika kot turistične destinacije, na občini odgovarjajo, da so vzdrževalna dela potrebna zaradi zagovotvitve varnosti uporabnikov mostu, seveda ob predpostavki, da se v kar največji meri ohrani njegova zunanja podoba.