Vprašanje: Pred približno letom dni je sosed ob svoji nepremičnini začel kopati jamo, ki naj bi bila namenjena gradnji kleti. Ker gre za poseg na občutljivem, propustnem zemljišču, se bojimo, da bi gradnja kleti lahko vplivala tudi na stabilnost naše stanovanjske hiše. Zanima nas, kakšne so naše pravice v zvezi s sosedovo gradnjo.

Odgovor: Temeljno pravilo sosedskega prava je, da lastnik ne sme poglabljati svoje nepremičnine ali tako posegati vanjo, da bi zaradi tega trpela sosedova nepremičnina – da bi zaradi tega posega denimo izgubila trdnost, stabilnost ali oporo.

Če se bo izkazalo, da je trdnost, stabilnost ali opora vaše nepremičnine zaradi posegov v nevarnosti, lahko zahtevate prepoved nadaljevanja del za čas, dokler se ne zagotovi in izvede primerne ukrepe, ki preprečujejo izgubo trdnosti, stabilnosti in opore. Če takih ukrepov ni mogoče izvesti, lahko zahtevate tudi prepoved posegov.

Če pa je sosed pri poglobitvah in posegih v svojo nepremičnino morda postavil posebne opore in konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost vaše nepremičnine, jih je dolžan redno vzdrževati. Za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi teh opor in konstrukcij, pa odgovarja objektivno, torej neodvisno od svoje krivde.

Vprašanje: Že nekaj časa imamo probleme s sosedom, ki je samovoljno spremenil tok potoka, ki teče po njegovi parceli, tako, da del tega potoka zdaj teče na našo parcelo. To se nam zdi nedopustno. Ali lahko zahtevamo, da glede vodotoka vzpostavi prejšnje stanje?

Odgovor: Lahko. V skladu s pravili sosedskega prava lastnik nepremičnine ne sme na svoji nepremičnini na škodo sosednje nepremičnine spremeniti toka, njegove moči ter količine in kakovosti vode, ki teče čez njegovo nepremičnino.