V izjavah g. Makaroviča je tudi sicer precej neresnic in poenostavljanja. Trdi, da sam, drugače kot drugi upravniki, sklepa pogodbe v imenu in za račun etažnih lastnikov, kar je kolosalna neumnost. Prav vsi upravniki namreč že na podlagi določb stanovanjskega zakona pogodbe z dobavitelji sklepajo v imenu in za račun etažnih lastnikov. To velja tudi, če to v pogodbi ne bi bilo izrecno zapisano. Sam pa sem v preteklih mesecih videl kar precej pogodb, v katerih je izrecno navedeno, da se sklepajo v imenu in za račun etažnih lastnikov določene stavbe ali več stavb skupaj, pa jim dobavitelji kljub temu ne priznajo statusa gospodinjskega odjemalca. Razlog za opisane težave tako nikakor ni v vrsti sklenjene pogodbe, ampak v (verjetno namernem) napačnem razumevanju zakonskih določb s strani dobaviteljev.

G. Makarovič pa želi v tej zgodbi, kot že ničkolikokrat, zgolj pristaviti svoj lonček in pridobiti stranke. Najbolj zavržno pa je, da očitno g. Makarovič govori na pamet, saj v zadnjem odstavku članka lahko preberemo, da »sklepa, da pogodbe za dobavo električne energije sploh niso vezane na konkretno stavbo«. To pa pomeni, da teh pogodb ni videl in o njihovi vsebini preprosto sklepa. Očitno na enak način sklepa tudi, da upravniki pogodbe sklepajo v svojem imenu, kar pa, kot rečeno, ne drži.

Boštjan Udovič

direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami,

Gospodarska zbornica Slovenije