Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je v četrtem četrtletju sicer znašala 0,059 evra na kilovatno uro, za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa 0,049 evra na kilovatno uro.

Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je medtem v zadnjem četrtletju lani znašala 0,158 evra na kilovatno uro, kar je devet odstotkov manj kot v tretjem četrtletju.

Povprečna cena električne energije za negospodinjske odjemalce brez davka na dodano vrednost pa se je v primerjavi s predhodnim trimesečjem zvišala za 11 odstotkov na 0,107 evra na kilovatno uro.