V zavarovalni skupini Sava in Savi Re je bilo lani nadpovprečno dobro poslovanje v vseh segmentih. »S tem smo ustvarili dobro popotnico za negotove čase in lahko malenkost lažje gledamo na negotovo prihodnost,« je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril prvi mož Save Re Marko Jazbec.

Najbolj so k rasti dobička prispevali odseki premoženje zaradi razmeroma ugodnega škodnega dogajanja v Sloveniji, pozavarovanje zaradi boljših rezultatov tega segmenta ob nižjih škodah ter pokojninsko zavarovanje in upravljanje premoženja zaradi uspešne prodaje. Ugodna so bila tudi gibanja na finančnih trgih.

Pozitivne posledice vključitve življenjske zavarovalnice Vita

Rast dobička je tudi posledica celoletne vključitve življenjske zavarovalnice Vita, ki so jo po nakupu od NLB v poslovanje vključili konec maja 2020. S tem se je Zavarovalna skupina Sava utrdila kot druga največja ponudnica življenjskih zavarovanj na slovenskem trgu, so navedli.

Skupina je lani zbrala 729,9 milijona evrov kosmatih premij, kar je 7,4 odstotka več kot v predhodnem letu. Rast je izvirala predvsem iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (+40 odstotkov) zaradi Vite, obseg zbrane premije pa je skupina povečala tudi s pozavarovanjem (+5 odstotkov) ter premoženjskimi in življenjskimi zavarovanji v tujini (+4,9 oz. +2,8 odstotka). Skupina je za 5,1 odstotka povečala kosmate premije, zbrane na slovenskem trgu.

V odseku pokojnine in upravljanje premoženja je skupina lani povečala vrednost sredstev varčevalnih skladov v upravljanju za 24,2 odstotka, s čimer je njihov obseg presegel 1,5 milijarde evrov. Na ta način je pomembno okrepila poslovne prihodke tudi v tem odseku (29-odstotna rast) in s 5,6 milijona evrov skoraj potrojila njegov poslovni izid pred davki.

Odhodki za škode nižji za 4,2 odstotka

Čisti odhodki za škode so se v primerjavi s predhodnim letom znižali za 4,2 odstotka na 408,8 milijona evrov. Odsek pozavarovanje je kljub velikim škodnim dogodkom dosegel nižji merodajni škodni količnik, saj so bili največji škodni dogodki leta 2021 takšne narave, da je nanje v veliki meri učinkovala pozavarovalna zaščita. V slovenskem premoženjskem odseku se je pri avtomobilskih zavarovanjih nadaljevalo ugodno škodno dogajanje, tudi zaradi učinkov, povezanih s covidom-19.

Zaradi rasti poslovnih prihodkov in optimizacije poslovanja se je čisti stroškovni količnik lani znižal na 29 odstotkov, kar pomeni izboljšanje za 0,5 odstotne točke. »K učinkovitejšemu poslovanju je največ prispeval odsek življenjskih zavarovanj v Sloveniji zaradi celoletne vključitve Vite,« je povedal Jazbec. Donosnost lastniškega kapitala se je povečala s 13,3 na 15,8 odstotka, kar je po njegovih besedah zelo dober rezultat.

Lani izplačali za 13,2 milijona evrov dividend

Skupina poleg Slovenije ostaja osredotočena na regijo, kjer ima zavarovalnice in pokojninsko družbo. Na Hrvaškem se je obseg zbranih premij skrčil, a na tem trgu predvsem čistijo portfelj. Med 11- in 13-odstotno rast premij so zabeležili v Makedoniji, Črni gori in v Srbiji, medtem ko je bila na Kosovu ta več kot 22-odstotna. Na trgih, kjer so navzoči, iščejo priložnosti za rast. Tudi s poslovanjem na pozavarovalnem trgu so glede na okoliščine zadovoljni.

Solventnost matične družbe Save Re je kljub zaostrenim razmeram v prvem letu pandemije covida-19 ostala na visoki ravni, zato je družba lani kljub regulatornim omejitvam lahko svojim delničarjem ponovno izplačala dividende v skupni višini 13,2 milijona evrov oziroma 0,85 evra na delnico, so spomnili.

Letos načrtujejo več kot 60 milijonov evrov čistega dobička

Za družbo se letos izteka obstoječa strategija in za obdobje 2023 do 2027 že oblikujejo novo, je povedal Jazbec. V letošnjem letu v skupini načrtujejo več kot 60 milijonov evrov čistega dobička in več kot 700 milijonov evrov prihodkov. »Leto 2021 je bilo za bančno in zavarovalniško dejavnost nadpovprečno uspešno in nismo prepričani, da se to lahko letos ponovi,« je načrte komentiral Jazbec.

Tako na področju premoženjskih zavarovanj v Sloveniji pričakujejo rahel padec prihodkov, na področju življenjskih zavarovanj v Sloveniji in premoženjskih v tujini zmerno rast, dvomestno rast pa pričakujejo na področju življenjskih zavarovanj v tujini, predvsem na Kosovu in v Srbiji, ter na področju pokojnin in upravljanja premoženja.