Ozaveščenost Slovencev, da se klimatske spremembe dogajajo, da so suše, vročinski valovi in poplave dejstvo, je visoka. Nismo zanikovalci podnebnih sprememb. Lahko pa marsikaj naredimo, da prispevamo k trajnostnemu razvoju in tako ohranjamo okolje. Temperaturne skrajnosti so postale vsakoletni pojav. Notranji bivalni in delovni prostori, ki potrebujejo poleti hlajenje in pozimi ogrevanje, posledično povečajo porabo energije, kar povzroča znatne okoljske obremenitve. Vseeno lahko sami kot uporabniki ogrevalnih in klimatskih naprav ravnamo do okolja zelo odgovorno.

V podjetju Astech, ki je največji serviser sistemov HVAC, to so naprave za ogrevanje, ventilacijo in klimatizacijo, uporabnikom priporočajo tri okoljsko odgovorne prakse!

Prva dobra navada

Pri ogrevanju ali hlajenju je smiselno imeti delovanje naprav nastavljeno optimalno. Tudi pri napravah HVAC velja zlato pravilo, da pretiravanje ni zdravo. Pretiravanje s temperaturnimi nastavitvami povzroči večjo porabo energije, izkoristek ogrevalne ali klimatske naprave pa je občutno manjši. Če nastavimo temperaturo na smiselno vrednost, ki je za nas še sprejemljiva, bo energijska poraba manjša, učinkovitost naprave bo večja, kar se bo pokazalo tudi s hitrejšim dosegom nastavljene temperature.

Druga dobra navada

Pri uporabi hladilnih ali grelnih elementov poskrbimo za njihov ustrezen časovni vklop in izklop. Izogibajmo se navadi, da je treba prostore ves čas hladiti ali ogrevati, tudi ko niso v uporabi. To naj bo prilagojeno funkcionalni uporabi bivalnih in delovnih prostorov. Z optimizacijo delovanja se obraba naprav zmanjša, posledično pa se podaljša njihova življenjska doba.

Tretja dobra navada

Poskrbimo za ustrezno vzdrževanje in strokovno servisiranje. Dober serviser bo poskrbel za optimalno in pravilno delovanje naprav. Naprave bodo delovale z večjim izkoristkom, kar pomeni, da bo obremenitev okolja manjša.