Kot kaže danes v časniku Delo objavljeno obvestilo, namerava DUTB najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh objaviti prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic Mladinske knjige Založbe, ki jih še nima v lasti.

DUTB je leta 2016 pridobila 631.117 oz. 51,23 odstotka delnic družbe Mladinska knjiga Založba. Delež je kupila na dražbi, ki jo je sama razpisala, kupnino pa je pobotala s terjatvami do družbe Zvon Dva Holding v stečaju, ki so bile na DUTB prenesene z NLB in Abanke.

Drugi največji delničar Mladinske knjige Založbe je družba TCK z okoli 17,8-odstotnim deležem, okoli 3,3 odstotka je lastnih delnic, je razvidno iz aplikacije protikorupcijske komisije Erar.

Družba TCK, ki je bila nekdaj del Hete, slabe banke avstrijske banke Hypo, je od junija 2020 v lasti na Cipru registrirane družbe Ermaged Limited srbskega poslovneža Miodraga Kostića.

Ministrstvo za kulturo je januarja leta 2020, v času ministra Zorana Pozniča, dejalo, da so sredi postopka prenosa Mladinske knjige Založbe z DUTB na Slovenski državni holding, da bi družba dobila status naložbe strateškega pomena. V DUTB so takrat dejali, da je družba v postopku prestrukturiranja in da je odločitev o morebitnem prenosu v domeni lastnika DUTB, torej države.

Mladinska knjiga Založba je imela v letu 2020, za katero so zadnji objavljeni podatki, 15,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo 13 odstotkov manj kot leto prej. Družba je zabeležila 1,4 milijona evrov izgube, potem ko je imela leta 2019 829.000 evrov čistega dobička.

Celotna Skupina MK, v kateri so med drugimi tudi družbe Mladinska knjiga Trgovina, Cankarjeva založba, Grafika Soča ter družbe na Hrvaškem, v Srbiji, BiH in Makedoniji, je ustvarila 60,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 12 odstotkov manj kot leto prej, čisti dobiček je bil z okoli 75.000 evrov za 41 odstotkov nižji kot v 2019.