Že aprila lani so kamniški svetniki in svetnice sprejeli sklep o imenovanju komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, saj so se v javnosti znova pojavile pobude za zavarovanje naravnega okolja v Alpah. Že takrat je bilo izraženo enotno stališče, da je treba območje zaščititi in ohraniti za prihodnje rodove.

Po vzoru Notranjskega regijskega parka

»Ustanavljanje zavarovanega območja narave je zelo občutljiva tema, ki terja premišljen pristop, potrebno je soglasje vseh občin na območju Kamniško-Savinjskih Alp, predvsem pa je potrebno soglasje prebivalcev območja. Popolnega konsenza za ustanovitev regijskega parka med občinami in prebivalci ni, zato aktivnosti za ustanovitev regijskega parka v tem trenutku niso smiselne. Poznamo več kategorij zavarovanja, med drugim tudi krajinski park, pri katerem bi občina Kamnik lahko samostojno vodila postopke,« je delo komisije povzela Barbara Strajnar in dodala, da so se člani na ogled dobre prakse odpravili na strokovni obisk Notranjskega regijskega parka, ki ga je leta 2002 samostojno ustanovila občina Cerknica. Na začetku je bilo sicer vključenih več občin, a se je to izkazalo za prezahtevno, zato je cerkniška občina park ustanovila sama.

Na februarski seji kamniškega občinskega sveta so svetniki razmišljali, da bi na podoben način, torej neodvisno od drugih občin, lahko k zavarovanju narave pristopila tudi njihova občina. »Na delu območja, kjer bi želeli bolj zaščititi naravo, kot na primer na Veliki planini in v dolini Kamniške Bistrice, je smiselna ustanovitev krajinskega parka. Ta korak pa je mogoč le ob popolnem konsenzu vseh članov občinskega sveta in župana. Do prebivalcev in deležnikov v tem prostoru lahko pristopimo le z enotnim nastopanjem in odprtim sodelovanjem. Mislim, da lahko zadeve pripeljemo do napredka. Vsi se zavedamo, da je to območje prekrasno in ga bo treba na neki način zaščititi. Kar se zadnja leta dogaja v dolini Kamniške Bistrice, ni nikomur v ponos,« je povedal predsednik komisije Žan Potočnik, sicer član opozicijske LMŠ, in v kritičnem tonu zaključil: »Zadeva je prišla tako daleč, da smo pred ključnim trenutkom, ko bo treba nekaj storiti. Kolegi v komisiji smo za tvorno sodelovanje in smo si bili zelo enotni. Deležniki bodo zadeve lažje sprejeli, če sami določimo pravila ravnanja.«