Hotel Pošta, ki je bil Jesenicam in Jeseničanom včasih v ponos, že dolgo sameva in propada. Lastniki objekta so se lani odločili, da ga bodo prodali, za odkup pa je bila zainteresirana Občina Jesenice. »Hotel stoji na izjemno strnjenem stanovanjsko-poslovnem območju, kjer primanjkuje parkirnih prostorov, zato je občina v tem videla priložnost za porušitev propadajočega objekta, na mestu katerega bi lahko uredili parkirne površine,« opisuje predstavnica Občine Jesenice za odnose z javnostmi Ines Dvoršak.

Jeseniški občinski svet je denar za nakup hotela že potrdil, opozarja Dvoršakova. »Vendar pa je pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe preminil eden od solastnikov, dedovanje po njem še ni bilo izvedeno, zato sklenitev posla lani ni bila mogoča. V predlogu proračuna občine Jesenice za letošnje leto smo sprva načrtovali tudi sredstva za rušitev stavbe, a smo jih v drugi obravnavi – tako zaradi še neizvedenega nakupa kot zaradi večje nujnosti – z amandmaji preusmerili in namenili za pokritje povečanih stroškov ogrevanja javnih zavodov. V vsakem primeru je treba počakati na zaključek dedovanja, nakar bi se postopki pridobivanja nepremičnega premoženja v last občine Jesenice, če bi bila taka odločitev, lahko ponovno začeli,« je še dodala jeseniška predstavnica za odnose z javnostmi. O podrobnejših načrtih s hotelom smo želeli vprašati tudi člane družine, ki ga ima v lasti, vendar ti na naša vprašanja niso želeli odgovarjati.

Namesto parkiranih avtomobilov igrišča in parki

»Za nas je pomembno, da ohranimo nadzor nad prostorom v središču mesta. Bojimo se, da bi prišel investitor, odkupil hotel in v njem uredil kapacitete ali sobe. Tega si ne moremo privoščiti, ker bi na tak način samo zgostili pritisk na prostor v neposredni okolici objekta, ki nima lastnih parkirnih površin. Zato želi občina hotel odkupiti, ima pa pri tem predkupno pravico,« pojasnjuje jeseniški župan Blaž Račič. Dodaja, da bi občina po predvidenem odkupu hotel porušila in občanom parkiranje omogočila najprej na makadamskem parkirišču. Potem bi bilo po njegovem dobro, da bi na tem mestu zgradili garažno hišo, v katero bi preselili ves mirujoči promet iz neposredne okolice.

»To je bistveno za Jesenice, da bi sprostili površine in bi jih namenili javnosti, občanom. Uredili bi parke, otroška in športna igrišča, ki bi bila boljša kot zdaj, ko so te površine zapolnjene s parkiranimi avtomobili,« razmišlja župan in meni, da investitorja za garažno hišo ne bi bilo težko najti. Račič poudarja, da gre na tem delu Jesenic za zelo omejen prostor med planoto Mežakla in Karavankami, zapolnjen tudi s cestno in železniško infrastrukturo. Jeseniški občinski svet je sicer že lansko poletje hotelu Pošta ukinil status kulturnega spomenika, nekdaj zaščitene dele hotela, kot je na primer poštni portal, pa želijo po besedah župana preseliti na Staro Savo.

V spominu Jeseničanov je to imeniten hotel

Delovanja hotela, ko je ta še veljal za imenitnega, se spomnijo mnogi Jeseničani. Ko si je domačin Izidor Podgornik nedavno ogledoval stare fotografije Jesenic, ki so jih v sklopu projekta Spomin starih Jesenic razstavili na informacijskih tablah v bližnjem Kolarjevem parku, so njegovi spomini na ulico, ki se je včasih imenovala Gosposvetska, zdaj pa je Cesta maršala Tita, in njene stavbe oživeli.

»Gosposvetska je bila včasih zelo živahna ulica. Veliko je bilo gostiln, na primer Korotan in Pošta, ki sta bila hkrati hotela. Enkrat na teden je bil v vsaki od gostiln oziroma kavarn ples. Družabno življenje je bilo pestro,« je dejal Podgornik.

Hotel Pošta ima dolgo in pestro zgodovino, saj naj bi ga postavili leta 1845, v njem je delovalo tudi gostišče. Od leta 1857 je bila v njem cestna poštna postaja. V hotel se je gostišče začelo spreminjati šele po prvi svetovni vojni, ko ga je kupila družina Poljšak in v njem uredila tudi trgovino z mešanim blagom.

Z nacionalizacijo so po drugi svetovni vojni lastnikom hotel odvzeli, takoj po osamosvojitvi, leta 1991, pa so jim ga z denacionalizacijo vrnili.