V občini Domžale so usmerjeni v trajnostno mobilnost, zato gradijo kolesarsko povezavo do Kamnika. »Še pred začetkom del je bilo treba pridobiti dovoljenja lastnikov zemljišč, gre pa tudi za zahtevno gradnjo, saj moramo v prostor umestiti dva premostitvena objekta,« je o projektu, katerega vrednost je ocenjena na več kot dva milijona evrov, povedala domžalska podžupanja Renata Kosec in dodala, da bodo 80 odstotkov naložbe pokrili z evropskimi sredstvi, 20 odstotkov pa so pridobili iz državnega proračuna. Gradnja bo končana do jeseni. Na pobudo občanov pa že razmišljajo tudi o gradnji kolesarskih povezav z Ljubljano.

Uspešno povezovanje tudi z lokalnimi društvi

V Študi se nadaljuje gradnja doma krajanov in gasilskega doma, nekaj manj kot milijon evrov vreden objekt pa že dobiva obliko in vztrajno raste. »Na Šumberku se pripravljamo na odprtje kolesarskega poligona. Z realizacijo projekta občina sledi prioriteti kakovostnega bivalnega okolja razvojnega programa občine 2012–2025, ki predvideva zagotavljanje pogojev za odlično kulturno, rekreacijsko in športno ponudbo, dostopnost zelenih površin, kolesarske in peš povezave. Okvirna vrednost investicije je slabih 54.000 evrov, nekaj manj kot 23.000 evrov bo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,« je povedala podžupanja in dodala, da bodo upravljanje poligona prepustili lokalnemu kolesarskemu društvu.

Druga pomembna športna investicija je gradnja skate parka v športnem parku Domžale, kjer so člani društva EZ3X že prej sami prostovoljno urejali park. »Prišli so do nas in nam predstavili idejno zasnovo, ki nas je navdušila. Lahko potrdim, da bomo gradnjo začeli še letos, računamo, da bodo dela končana do konca septembra,« je povedala Renata Kosec in dodala, da bodo za samo vzdrževanje odgovorni v društvu.

Še naprej bodo obnavljali ceste

Še naprej pa bodo v občini nadaljevali tudi obnovo cest. Tako se bo nadaljevala obnova Slamnikarske ceste od križišča z Miklošičevo do soseske Krizant. Nadaljevali bodo tudi obnovo Virske ceste, obnovili cestišče skozi Podrečje in postavili železniške zapornice v Depali vasi. Ena največjih investicij bo gradnja enopasovnega krožišča pri policijski postaji. »Vrednost del je skoraj 400.000 evrov, od tega bo skoraj 300.000 evrov prispevala direkcija za infrastrukturo. Približno trimesečna dela se bodo začeli kmalu, prvi korak pa bo obnovitev kanalizacije,« je razložila sogovornica in izpostavila željo občine, da zagotovijo večjo pretočnost prometa in čim manj motornega prometa v mestnem jedru.

Na občini načrtujejo tudi širitev zdravstvenega doma in gradnjo podzemne garaže, po besedah podžupanje je projekt že v izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo. Že lani so začeli prenovo policijske postaje in ta se nadaljuje tudi v letošnjem letu. Še vedno je aktualen tudi projekt gradnje vzhodne tribune v športnem parku v Ihanu, prav tako so v fazi pridobivanja zemljišča za ureditev malega nogometnega igrišča z umetno travo v severnem delu športnega parka na Viru. vl