Kot zastopnik te družine (in še drugih v podobnem položaju) sem po množici neuspešnih urgenc in pritožb nato sicer dosegel obravnavo tega problema pri varuhu človekovih pravic (po zaslugi močnega angažmaja varuhovega namestnika dr. Jožeta Ruparčiča), kjer so seveda v celoti potrdili, da je prej opisana zakonska ureditev povsem jasna – toda obe ministrstvi še naprej vztrajata pri svojem! In varuh (kot brezzobi tiger?) lahko to ministrsko norčevanje iz te domnevno »pravne in socialne države« samo še vtakne v svoje letno poročilo in v zbirko svojih ignoriranih priporočil?

A če kdo (naivno) misli, da sta ti dve ministrstvi morda samo nesposobni razumeti, kaj pomeni zakonska določba, da tisto potrdilo »velja kot dovoljenje«, se je hudo zmotil. Tudi potem, ko je bilo »pravo« dovoljenje končno izdano, namreč pristojnemu CSD še vedno ne dovolijo niti za nazaj izplačati teh eksistenčno nujnih prejemkov za teh sedem mesecev! V tem času mati zato seveda tudi šolske malice za otroke ni mogla plačevati – in pred nekaj dnevi jo je zato v nabiralniku čakalo grozeče sporočilo sodnega izvršitelja pod debelo natisnjenim naslovom: »Opozorilo pred nasilnim vstopom ob asistenci ključavničarja in policije« (ker jih ob prvem obisku ni bilo doma, da bi že takrat opravili rubež).

Bi namesto tega morda kdo »ob asistenci policije« (gre namreč za kazniva dejanja!) raje pospremil brezdušne birokrate in njihove ministre tja, kamor spadajo – torej pred sodišče?

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče