Da bi zagotovila večjo prometno varnost kolesarjev ter spodbujala trajnostno mobilnost, se je kamniška občina že pred časom lotila urejanja kolesarske povezave od Kamnika do Godiča. V doglednem času so pridobili soglasja vseh lastnikov zemljišč in tudi soglasja nosilcev urejanja prostora na 3,2 kilometra dolgi trasi, med njimi zavoda za varstvo narave, zavoda za gozdove in direkcije za vode. Kot so zagotovili na občini, se bodo poskušali izogniti večjemu podiranju dreves oziroma jih bodo podirali zgolj tam, kjer bo to res nujno potrebno. V sklopu izvedbe bo občina za vsako podrto drevo zasadila tri nova.

Kot so povedali na občini, se je treba zavedati, da je pretežni del zemljišč, po katerih poteka kolesarska povezava, v zasebni lasti. »Z gradnjo poti se bo vzpostavila enotna povezava, ki bo nadomestila številne uhojene poti, ki trenutno potekajo po zasebnih zemljiščih. Te postajajo namreč vse bolj moteče za lastnike zemljišč,« so sporočili in dodali, da bo z vzpostavitvijo povezave občina zagotovila večjo prometno varnost kolesarjev, zmanjšala negativne vplive motornega prometa na okolje (izpušni plini, hrup, prometni zastoji), spodbujala trajnostno mobilnost z uporabo koles za vsakodnevna opravila ter izboljšala kakovost življenjskega prostora.

Trasa občinske kolesarske povezave

Kolesarska pot se začne v Mekinjah pri mostu čez Kamniško Bistrico. Prvih 250 metrov poteka po obstoječi makadamski poti med Kamniško Bistrico in nekdanjim objektom Zarja. V nadaljevanju se naveže na lokalno cesto, ki pelje do parkirišča pri podjetju Helios. Pred parkiriščem trasa zavije na pas med reko in parkiriščem in se nadaljuje proti severu ob ograji objekta Helios do prvega prečkanja z Mlinščico, kjer je previden prvi od petih mostičkov. Od tam naprej pot večinoma poteka po obstoječih sprehajalnih gozdnih poteh. V nadaljevanju se trasa priključi obstoječi makadamski poljski poti, po kateri se najprej dvigne na višjo rečno teraso v bližini gramoznice in konča v križišču z lokalno cesto Mekinje–Godič.

Med načrtovanimi dodatnimi vsebinami sta tudi ureditev počivališča ter varnejšega prečkanja regionalne ceste v Mekinjah med Keršmančevim parkom in začetkom kolesarske poti pri nekdanjem objektu Zarja. Projekt Kolesarska povezava Kamnik–Godič bo sofinanciran iz nepovratnih evropskih sredstev. Vrednost je ocenjena na nekaj več kot milijon evrov, za projekt pa ima občina že odobrenih 916.599 evrov, od tega bo 733.279 evrov (66,68 odstotka) primaknil evropski sklad za regionalni razvoj, 183.320 evrov (16,67 odstotka) bo država. vl