Pozitivno so na mesečno spremembo vrednosti kazalnika gospodarske klime vplivale višje vrednosti kazalnikov zaupanja med potrošniki (za 0,6 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in v predelovalnih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Vpliv kazalnikov zaupanja trgovini na drobno in v gradbeništvu je bil v mesečni primerjavi negativen, in sicer vsak za 0,1 odstotne točke.

Na letno rast kazalnika gospodarske klime so vplivale štiri izmed petih komponent. Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila višja za 5,5 odstotne točke, v predelovalnih dejavnostih za 2,2 odstotne točke, v trgovini na drobno za 1,6 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,9 odstotne točke. Kazalnik zaupanja med potrošniki medtem nanj ni imel vpliva.

Več zaupanja samo v storitvene dejavnosti

Statistični urad je ob tem navedel, da se je kazalnik zaupanja februarja na mesečni ravni zvišal v storitvenih dejavnostih, znižal pa v trgovini na drobno in v gradbeništvu. V predelovalnih dejavnostih je ostal nespremenjen.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih, ki je bila februarja ista kot januarja, je bila v medletni primerjavi za šest odstotnih točk višja. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 10 odstotnih točk. V trgovini na drobno je bil kazalnik zaupanja za dve odstotni točki nižji kot januarja in za 31 odstotnih točk višji od februarja lani. Od dolgoletnega povprečja je bil višji za štiri odstotne točke.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila za dve odstotni točki nižja kot januarja. Od vrednosti v istem obdobju lani je bila višja za 18 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa za 37 odstotnih točk. V storitvenih dejavnostih je bil kazalnik zaupanja v mesečni primerjavi višji za dve odstotni točki, v medletni za 18 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za šest odstotnih točk.