Prebivalci območja od Škofljice do Kočevja oziroma do mejnega prehoda Petrina so po dolgih letih obljub o boljših cestnih povezavah, obvoznicah, rekonstrukcijah cest zdaj dočakali novo obljubo, tokrat o enotni cesti, ki je še bližje željam večine občin. Prenovljeni koncept 3. a razvojne osi prinaša v večjem delu novogradnje, deloma tudi rekonstrukcije obstoječih cest, predvsem pa celovito, enotno cestno rešitev, pravi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič.

»Po starem konceptu bi šlo bolj ali manj za posamezne obvoznice in krpanje lukenj. Zveznosti med posameznimi odseki ne bi bilo,« je dejal na predstavitvi novega koncepta v Kočevju, ki so se je udeležili župani širšega območja, gospodarstveniki in druga zainteresirana javnost.

Iz Ribnice do Ljubljane v pol ure?

Gradnja prometnic od Lavrice do Petrine je ocenjena na 200 milijonov evrov. Investitor bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, večji del sredstev bo sproti zagotavljala iz proračuna, skušala pa bo pridobiti tudi evropska sredstva.

Iz Kočevja do Ljubljane naj bi po novi cesti prispeli v 40 minutah, iz Ribnice do Ljubljane v pol ure. »Nov koncept je drzen, zastavljen velikopotezno, vendar je realen. Hkrati smo upoštevali racionalnost gradnje. Odseke, kjer je mogoče izkoristiti obstoječo infrastrukturo in ki bodo hkrati omogočali končni celostni učinek, smo uporabili. Kjer pa je potreba po novi trasi, bomo pač gradili novo,« je povedal Mihelič.

Nova cesta se tako obeta mimo Škofljice, Lavrice, Pijave Gorice, nato sledi (izmenjujoč) tretji pas do Turjaka. Tik pred Turjakom se prične spet nova trasa z viaduktom, cesta se nato nadaljuje po gozdu mimo Rašice, Malih in Velikih Lašč, nato se priključi obstoječi prometnici, ki jo bodo temeljito prenovili. Pri Žlebiču spet sledi nova trasa, vključno z viaduktom, nato poteka mimo Ribnice in Kočevja, v Livoldu pa se priključi na obstoječo pot. Preostali odsek do Petrine bodo temeljito prenovili.

Nova cesta do leta 2034?

Zaradi različne zrelosti projekta in lažje izvedljivosti bo gradnja potekala fazno. Največ časa bodo terjali tisti odseki, kjer je potrebna še umestitev v prostor. Pri tem Mihelič izpostavlja zlasti novogradnje na območju Rašice, Malih in Velikih Lašč, Ribnice in Sodražice, pa tudi navezovalno cesto Škofljica–Lavrica ter obvoznico Pijava Gorica. »Prostorsko umeščaje traja približno sedem let, sledi še nekaj let za pripravo dokumentacije in gradnjo. Tako ocenjujem, da naj bi bila do leta 2034 končana tudi tista za zdaj najbolj oddaljena faza,« je dejal Mihelič.

Drugi odseki so bližje realizaciji. Tako so za dele, kjer ni potrebno prostorsko umeščanje, že pričeli pripravo dokumentacije in postopek izbire izvajalca. Najbližje realizaciji so tretji pas od Pijave Gorice proti Turjaku, kjer naj bi dela pričeli še letos. Prav tako naj bi letos začeli graditi 20 do 25 milijonov evrov vreden podvoz pod železniško progo na Škofljici, dela naj bi trajala dve leti.

Manjši razvojni razkorak med Kočevsko in Ljubljano

Kočevski župan Vladimir Prebilič je prepričan, da bo nova cesta zmanjšala razkorak med podeželjem v tem delu Slovenije in urbanim središčem. »Devetdeset odstotkov vsega, kar proizvedemo na Kočevskem, odpeljemo bodisi po Sloveniji bodisi v tujino. Če hočemo tako nadaljevati, potrebujemo podporo v obliki boljše ceste. Sama prometnica se premika zunaj naselij in povečuje hitrost, pretočnost, varnost, z njo bomo konkurenčnejši.«

A nekateri župani, ki so seveda veseli prvih konkretnih premikov po dolgih letih obljub, vendarle opozarjajo, da tudi nova cesta ne bo rešila vseh prometnih zagat, velike težave pričakujejo med gradnjo posameznih odsekov. Župan Iga Janez Cimperman se tako boji, da se bo promet v času gradnje na Škofljici preusmeril skozi Ig. Župan Škofljice Ivan Jordan, kjer že dvajset let poslušajo obljube o obvoznici, medtem ko »štejemo smrtne žrtve«, kot se je izrazil, pa meni, da tretja os večinoma res rešuje prometne zagate, toda na račun občine Škofljica. »Našo občino razbijate na dva dela. Očitno smo kolateralna škoda v tej zgodbi,« je dejal.