Prenova železniške postaje Domžale, ki naj bi bila vredna nekaj več kot 12 milijonov evrov in naj bi bila končana sredi oktobra prihodnje leto, ostaja še naprej rakava rana v občini. Direkcija RS za infrastrukturo je že pred časom predlagala, da železniško progo med Cankarjevo in Ljubljansko cesto v mestu poglobi.

S problematiko se bo moral soočiti tudi občinski svet

V ta namen je občina že pred leti sama zagotovila milijon evrov v občinskem proračunu, da bo sama zgradila podhod. »Nato je prišla država z vsemi idejami po nadgradnji železniške proge, s čimer pa občina ni imela težav,« je na nedavnem druženju z mediji povedala domžalska podžupanja Renata Kosec in dodala, da pa imajo težave s tem, na kakšen način se bodo lotil nadgradnje proge. »Na občinskem svetu smo se o tem seznanili, prav tako so občinski svetniki izrazili stališče, da nismo proti nadgradnji železniške proge. Smo pa proti poglabljanju Ljubljanske ceste. Naša tendenca je, da se poglobi železnika proga in da ves preostali promet, tudi motorni, poteka nemoteno skozi središče.« Kar pomeni, da gre železnica pod cesto.

Na vprašanje podžupanji, na kateri točki so dejansko pogovori z državo, iskreno pove, da ne ve. »Vemo, da država išče izvajalca. Prav tako tudi vemo, da aktivnosti potekajo tako pri projektu obnove železniške postaje kot pri njeni gradnji. Ampak če bo šlo s takšno hitrostjo naprej, se bo moral s to problematiko soočiti občinski svet, hkrati pa tudi občani. To je prezahtevna tema, da bi lahko občinski svet o tem odločil sam. Vsekakor bo treba odpreti širšo razpravo,« je povedala.

Odločila bo volja občanov

Na Občini Domžale so namreč prepričani, da država ne more posegati v prostor na način, da poslabša kakovost življenja. »Domžalčani imamo vse javne ustanove na drugem delu Domžal: glasbeno šolo, Kulturni dom Franca Bernika, osnovno šolo, Center za mlade, Rdeči križ, Karitas in brezdomce, navsezadnje tudi župnijo s cerkvijo,« pove Renata Kosec in doda, »dvomim, da bo država dobila konsenz in da bodo naši otroci in starejši hodili skozi podhod do zahodnega dela mesta, medtem ko bi se predvsem tovorni železniški promet – poznamo ambicije države – vozil nad njimi.« Zato tudi sama kot svetnica in občanka: »Ne bom spremenila mnenja. Razen, če se občani želijo drugače.«

Na občini so prepričani, da jih je država stisnila v kot, prav tako vedo, da občini Trzin in Kamnik gradnjo železniške proge pozdravljata. »Že danes na vsakih sedem minut skozi Domžale pripelje potniški vlak, nihče pa ni omenil intervale oziroma pogostosti železniškega prometa skozi središče,« je še povedala podžupanja Renata Kosec, ki je vesela, da so se tudi občani prebudili. »Že ob referendumu za vodo se je pokazalo, da znamo pokazati svoja jasna stališča,« je povedala podžupanja.

Zdaj čakajo na zaključek razpisa za iskanje izvajalca in da vidijo, kam bo projekt šel naprej. Se pa tudi zavedajo, da bi se na račun poglobitve železnice vrednost projekta podvojila, prav tako bi v prihodnje podobne rešitve pričakovale tudi druge občine po Sloveniji.