Janševa vlada je lanskega marca svojo ksenofobijo, etnično in razredno razlikovanje vgradila še v 44. člen zakona o tujcih. Ta je določal, da morajo starši ali zakoniti zastopniki dijakov in študentov iz tretjega sveta, ki bi se radi šolali v Sloveniji, za pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje napisati izjavo, da ga bodo preživljali.

– Študij samo za elite. Taka pisna izjava za vlado ni bila dovolj, zato je v 44. člen dodala, da morajo sredstva za celotno študijsko obdobje vnaprej izkazati. Si lahko predstavljate, kaj to pomeni za prebivalce bivših jugoslovanskih republik, kjer se mesečna plača giblje okoli 300 evrov, že ta hip pa bi morali vnaprej izkazati, da imajo 5000 evrov, namenjenih za študij? Koliko slovenskih staršev pa jih ima na računu ob začetku študija svojih otrok? Ali ni to velika, lahko tudi nepremagljiva ovira za še tako nadarjene in motivirane, če izhajajo iz finančno šibkejših družin? Ali revni – najprej iz bivših republik, na koncu pa še naši – ne bodo več mogli študirati?

– Študij samo za »prave«, etnično privilegirane. Republika Slovenija oziroma ministrstvo za šolstvo ima z republikami bivše Jugoslavije celo sklenjene sporazume, ki določajo, da imajo njihovi dijaki in študenti enake pravice kot slovenski in ti iz držav EU. Opozicijska poslanka pa se na seji sprašuje, zakaj nihče ne zahteva dokazil o zbranih sredstvih od naših staršev pa od avstrijskih, nemških, francoskih…? Ali ni to etnično razlikovanje?

Septembra lani Levici ni uspelo vrniti 44. člena v prejšnje stanje, pred dnevi pa je s podobnim predlogom, ki ga podpira vsa strokovna javnost, prišel še državni svet (DS). Njihova predstavnica in predstavnik študentske organizacije sta poslancem parlamentarnega odbora za notranje zadeve poleg tega naštela tudi vse dolgoročne škodljive posledice spornega člena, recimo za našo demografsko situacijo in pomembno mednarodno odprtost, izgubo uspešnih študentov in potencialnih strokovnjakov…

Predsednik odbora Grims, zaverovan v svojo moč, je spet samovoljno vodil sejo, ni upošteval poslovnika. Ko ga je opozicijski poslanec na to opozoril, mu je arogantno vzel besedo, mu dajal opomine in ga poniževal. (Tako razume SDS pravico do izražanja mnenja in do človekovega dostojanstva.) V zadnjem letu je število dovoljenj za prebivanje v študijske namene že upadlo za tretjino, a te »razširjene« koalicije argumenti ne prepričajo. Z 11:8 je glasovala proti zakonski spremembi. Brez vsakih razlogov. Nobenih informacij ni, da bi študenti v preteklosti kar koli izrabljali in bi jih morala naša država preživljati. Tako kot njihovi slovenski vrstniki se preživljajo s študentskim delom, izkušnje z njimi kažejo, da se hitro naučijo našega jezika, spoštujejo našo kulturo… A kaj ko nekateri želijo tri milijone samo »pravih« Slovencev.

V opomin: Slovenija se je ravno pred 30 leti zahrbtno znebila »nepravih« državljanov, številnim uničila življenje, po dolgih letih zanikanja in izmikanja pa le v majhni meri in le nekaterim popravila krivico. Idejni oče tega političnega zločina je bil čislani Jože Pučnik, žal, odgovornost zanj pa nosijo skoraj vse vlade.

Naše »elite« prisegajo, da se dobro počutijo v sedanji državi. Razumljivo, vsega imajo preveč, oči pa si hote zatiskajo pred družbenimi anomalijami. Izgovarjajo se z ušivo tolažbo, da smo še mlada demokracija in da bo v prihodnosti bolje. Morda, če nam ne bodo vladali lopovi, če se bomo držali pravil, ki smo jih skupaj sprejeli, in še zlasti – če se bomo zavedali, kaj pomenijo pravičnost, dobronamernost, iskrenost, enakost, odgovornost in še kaj.

»Bogokletna« izjava: socializem je v večji meri zadovoljil večino potreb in pravic slehernega državljana kot sedanja lažna demokracija. Res ni poznal svobode izražanja, ki jo hoče Janša spet omejiti. A kaj naj bo revnim v pomanjkanju drugih pravic? Z njo si ne morejo kupiti zdravja, se pogreti, doseči enake obravnave policije, sodišč, jo namazati na kruh in z njo nahraniti lačnih otrok.

Polona Jamnik, Bled