Kot je ob predložitvi zahteve za sklic zbora občanov pojasnil član civilne iniciative Miran Bregar, želijo spodbuditi župana k hitrejšemu ukrepanju, saj se, kot je ocenil, problemi odlagajo, ljudje pa morajo plačevati bistveno predrage položnice za ogrevanje. Energetski boni, ki jih načrtuje država, bodo na kratek rok sicer nekoliko pomagali, dolgoročno pa je treba zadevo rešiti sistemsko in cene vrniti na normalno raven, je poudaril.

Rešitev vidijo v menjavi koncesionarja. Civilna iniciativa zahteva, da župan in občinska uprava takoj začneta s postopkom revizije odloka o podelitvi koncesije za distribucijo toplote in s postopkom razveljavitve koncesije, saj da sta bila odlok in podelitev koncesije podjetju Enos OTE v nasprotju z zakonom.

Poleg tega podpisniki zahtevajo, da župan in občinska uprava pristopita k pogajanjem s koncesionarjem glede energenta za proizvodnje toplote za sprejemljivo ceno ter k iskanju rešitve za izrabo deponijskega plina in plina iz čistilne naprave. Zahtevajo tudi, da jim koncesionar predloži izračune porabljenega energenta glede na soproizvodnjo elektrike in toplote.

Želijo tudi, da župan in občinska uprava v sodelovanju s koncesionarjem pripravita izračun vpliva cene energetske sanacije stavb, pri čemer naj se preuči skladnost pravilnika o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah. Pripravita naj predlog pravilnika za subvencioniranje cene daljinskega ogrevanja in tudi lokalni energetski koncept z možnimi alternativnimi viri.

Jeseniška občinska uprava je k zahtevam civilne iniciative predhodno že podala pojasnila.

Račič je že ob sprejemu zahteve za sklic zbora občanov dejal, da razume stisko ljudi, ki nimajo sredstev za plačilo ogrevanja, da razmišljajo o tem, kako pomagati, da pa vsem žal ne morejo. Občina nima formalnih vzvodov za vpliv na ceno energije, je Račič dejal takrat in napovedal pomoč socialno ogroženim. Jeseniški svetniki so dan kasneje dali soglasje za zagotovitev dodatnih 20.000 evrov za pomoč socialno ogroženim, ki jim bo tako na voljo do 60.000 evrov.