Kontinuirano izobraževanje in usposabljanje ter uvajanje inovativnih pristopov je pomemben del kadrovske prakse v podjetju, kjer je delovno okolje odprto za inovativnost in sodelovanje.

Kadrovski in razvojni programi

»Naš najpomembnejši fokus je skrb za osebni in strokovni razvoj zaposlenih. V tem okviru nenehno uvajamo nova orodja – od izobraževanj, internega prenosa znanj, sistema mentorstev, internega coachinga, upravljanja talentov, motiviranja in nagrajevanja, razvoja programa za spodbujanje inovativnosti do ugodnosti ter preventivnih programov in aktivnosti za zdravje zaposlenih. Kot zanimivost lahko povem, da ima naš katalog izobraževanj, ki so zaposlenim na voljo, več kot 300 programov. V letu 2021 pa smo izvedli 67.884 ur izobraževanj, kar je za četrtino več kot leto prej. In to kljub pandemiji ter delu na daljavo. Načrt razvoja in izobraževanja zaposlenih pripravimo vsako leto ob razvojnih pogovorih, pri načrtovanju pa opredelimo namen in cilje izobraževanj, ki izhajajo iz ciljev organizacije,« je povedala Helena Lokar, direktorica upravljanja kadrov in splošnih zadev v podjetju Telekom Slovenije.

Kot primer dobre prakse je izpostavila Srčni sklad, ki sicer ni razvojno usmerjen program. Gre za interni sklad za pomoč otrokom sodelavk in sodelavcev, ki so ostali brez enega od staršev ali pa so huje bolni in potrebujejo daljše zdravljenje. V Srčni sklad mesečno prispevajo zaposleni. Lani so tako z mesečnimi donacijami pomagali 34 otrokom, z enkratnimi donacijami pa štirim huje bolnim otrokom.

Mednarodno priznanje

Konec januarja je podjetje prejelo tudi mednarodno priznanje top employer. »Top Employers Institute je opravil podroben in celovit pregled trajnostnih vidikov našega poslovanja. Vključenih je bilo šest kadrovskih področij: kadrovska strategija, delovno okolje, pridobivanje talentov, izobraževanje, dobro počutje ter raznolikost in vključenost zaposlenih. Ocenjevalce sta v veliki meri prepričali raznolikost in pestrost sistemov ter orodij, ki jih izvajamo za zaposlene, pa tudi njihova digitalizacija in način, kako vključujemo in povezujemo zaposlene,« je pojasnila Lokarjeva. Dodaja, da so se zaradi epidemije v zadnjih dveh letih zgodile pomembne spremembe. Največje so v načinu vodenja, izobraževanja in v načinu komuniciranja, saj se je pomemben del preselil na digitalne kanale. Trenutno kar 60 odstotkov zaposlenih dela na daljavo, zaradi pozitivnih izkušenj bodo možnost dela na daljavo ohranili tudi v prihodnje. »Navadili smo se hibridnega načina dela, ki prinaša prednosti in slabosti. Manj je direktne komunikacije, zato je za nas še toliko pomembnejše počutje zaposlenih. Z različnimi pristopi preverjamo njihovo zadovoljstvo in se odzivamo na spremembe,« je še povedala Lokarjeva.

Dobri kadri so zlata vredni

Boj za dobre kadre je na trgu dela velik, pravijo v Telekomu Slovenije, kjer iščejo predvsem strokovnjake s specifičnimi znanji s področij digitalizacije, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in podatkovne analitike. Vedno so zanimivi kandidati s strokovnimi profili, ki podpirajo njihovo osnovno dejavnost, kot so inženirji in strokovnjaki za omrežja, potrebujejo odlične prodajne svetovalce in razvojnike. V podjetju pravijo, da je trenutno najtežje pridobiti IT-strokovnjake. Kadre večinoma iščejo prek družbenih omrežij. Od leta 2018 pa ponovno razpisujejo kadrovske štipendije in omogočajo tudi opravljanje praktičnega usposabljanja.