V globalnem merilu je optimističnih precej več, kar 77 odstotkov vseh 4446 anketiranih direktorjev iz 89 držav. Tudi v podjetjih, ki so letošnji finalisti projekta Zlata nit (Varis Lendava, Gen-I in Danfoss Trata), so prepričani o svoji rasti v letošnjem letu.

Slovenski direktorji so bolj kot tuji prepričani o lastni rasti prihodkov, kar ni nič presenetljivega, glede na to, da je naša država že lani imela izjemno gospodarsko rast. Zanimivo je – in to je za mnoge celo presenetljiva ugotovitev –, da so direktorji v raziskavi kibernetske grožnje uvrstili pred zdravstvena tveganja. Še bolj preseneča podatek, da so vodilni na globalni ravni v proizvodnji in potrošnji manj zaskrbljeni glede kibernetskih napadov kot direktorji v drugih sektorjih, pa čeprav je prav v teh dveh panogah stopnja kibernetskih napadov, kot je bilo razkrito v ločeni raziskavi PwC, najbolj porasla.

Grožnje gospodarske rasti

Danes kar polovico slovenskih podjetij najbolj skrbijo kibernetična tveganja, lani je bilo takšnih le 27 odstotkov. Zdravstvena tveganja so na drugem mestu, na tretje mesto pa direktorji postavljajo geopolitične konflikte. »Tudi naše podjetje se pospešeno digitalizira in avtomatizira, zato delimo podobna tveganja kot druge pametne tovarne v Sloveniji. Ta trenutek nam eno največjih tveganj za poslovanje predstavljajo geopolitični konflikti. Velik del našega posla je poleg Kitajske vezan na Rusijo, zato še posebej spremljamo situacijo v Ukrajini,« je povedal Aleksander Zalaznik, generalni direktor podjetja Danfoss Trata.

Slovenski direktorji na četrto mesto groženj, ki bi lahko vplivale na poslovanje družbe v naslednjih 12 mesecih, s 26 odstotki postavljajo makroekonomska nihanja. V podjetju Varis iz Lendave pravijo, da se podjetja soočajo z velikim skokom cen energentov. To vpliva na ekonomiko in posledično možnosti financiranja razvojnih projektov. »Naš izziv so tudi kadri določenih profilov, ki jih kronično primanjkuje. Zato vlagamo v kakovost odnosov z zaposlenimi, njihov poklicni in osebni razvoj ter gradimo na znamki dobrega zaposlovalca. V sklopu Varis akademije deluje odličen mentorski program in usposabljanje sodelavcev za poklice, znanja in veščine, ki jih na trgu primanjkuje, zato jih iščemo znotraj podjetja,« je na vprašanje, kaj jih trenutno najbolj pesti, odgovorila direktorica Varisa Lendava Sabina Sobočan.

Dobro petino naših vodilnih mož pa skrbijo podnebne spremembe. »Verjamemo, da so podnebne spremembe največja grožnja človeštvu in da se je treba z njimi nemudoma začeti ukvarjati. Zaradi tega se je skupina Gen-I pred časom odpovedala dobavi elektrike, proizvedene iz fosilnih goriv, in se usmerila predvsem v vire, ki so brezogljični. Z usmerjenostjo v zeleno preobrazbo pa razvijamo in vlagamo v nove produkte, ki bodo omogočili hitrejšo preobrazbo in zmanjšali odvisnost od fosilnih goriv. Prav tako aktivno promoviramo in razvijamo produkt samooskrbe za posameznike in podjetja, s čimer omogočamo nadaljnjo dekarbonizacijo. Ne nazadnje smo izvedli vrsto ukrepov na področju znižanja lastnega ogljičnega odtisa, ki ga merimo že štiri leta. Med drugim smo se zavezali elektrifikaciji voznega parka, trenutno je stopnja elektrifikacije več kot 85-odstotna, ukrepom mikromobilnosti, deljenju prevozov ter rabi električne energije izključno iz sonca; na strehah poslovnih stavb imamo nameščene sončne elektrarne,« je pojasnil dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v Gen-I.

Trajnostno delovanje in rešitve

Okoljska in družbena odgovornost sta tudi gradnika poslovne strategije in vsakoletnih gospodarskih načrtov podjetja Varis Lendava. Njihovo trajnostno delovanje temelji na treh stebrih: skrbi za naravno okolje, za ljudi in skupnost, pa tudi za ekonomsko uspešno poslovanje. Brez slednjega trajnosti ni, zato morajo biti usmerjeni tudi v finančne kazalnike, je prepričana prva dama lendavskega podjetja Sabina Sobočan. »Naj izpostavim samo glavne tri zaveze in aktivnosti, ki podpirajo našo trajnostno usmerjenost. Prvič, naš trajnostni beton, ki je glavna komponenta gotovih kopalnic, pripravljamo po tako imenovani formuli narave, za katero smo prejeli priznanje GZS za inovativnost. Naše gotove kopalnice je mogoče tudi 100-odstotno reciklirati. Drugič, naše kopalnice so sestavni del stavb, ki imajo enega od trajnostnih certifikatov LEED ali DGNB – odlikujejo jih trajnostni materiali in oprema. In tretjič, strehi proizvodnih hal sta opremljeni s solarnimi celicami, s pomočjo katerih pokrijemo 100 odstotkov naših potreb po električni energiji. Z zmanjšanjem teže naših izdelkov za najmanj 30 odstotkov smo močno znižali tudi naše obremenitve okolja z izpusti CO

2

Po besedah generalnega direktorja Danfoss Trate Aleksandra Zalaznika je Danfoss vodilni tehnološki partner za energetsko učinkovitost in trajnostno rešitve na svetu. »Reševanja podnebnih sprememb se lotevamo pogumno in smo visokozavezani naši strategiji ESG. Naša ključna okoljska področja so tudi temelj našega poslovanja; od energetske učinkovitosti, klimatskih sprememb, razogličenja okolja, preprečevanja onesnaževanja, uvajanja produktov za večkratno uporabo do upravljanja odpadkov in vode. Ključna socialna področja, ki jih v Danfossu postavljamo v ospredje, so pravice in plačilo delavcev, varnost in zdravje, vključenost in raznolikost, enakost in preprečevanje diskriminacije, upravljanje talentov, varovanje podatkov in upravljanje dobavnih verig. Naše sodelavce vključujemo v številne strokovne projekte kot tudi v projekte za dobro počutje. Z našim inovativnim internim projektom Empowermen letos tudi kandidiramo na natečaju Zlata praksa,« še pravi Zalaznik.

V podjetju Varis Lendava so trenutno v obdobju digitalne preobrazbe podjetja, ta je bila tudi eden izmed glavnih ciljev. Tako bodo v letu 2022 digitalizirali in povezali proizvodne procese. »S tem bomo sprostili čas in energijo zaposlenih, ki se bodo lahko osredotočili na razvoj novih inovativnih rešitev in med seboj več sodelovali. S korporativno kulturo Varis da se! Tako bomo še naprej spodbujali pozitivne odnose in zavzetost ter sodelavce vključevali v raznolike aktivnosti glede na njihove interese po osebni in profesionalni rasti,« je povedala Sobočanova.

Tudi v Gen-I so poleg zadovoljstva strank izjemno pomembne digitalizacija in robustnost sistemov ter kadrovske tematike. Namreč ravno slednje je ključno za uspeh podjetja, je prepričan dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja v Gen-I.