Dom za starejše bo imel skladno s pogodbo 6000 kvadratnih metrov in naj bi zagotovil prostor za najmanj 150 stanovalcev. V začetku februarja je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvestilo Občino Ig, da so jim podelili koncesijo za gradnjo doma starejših občanov. Gradnja doma starejših občanov in dnevnega centra je predvidena na zemljišču ob cesti v Staje pod ižanskim gradom. Koncesionar prevzema projektiranje, financiranje in gradnjo zasebnega in javnega dela projekta. Zasebni del bo namenjen institucionalnemu varstvu starejših in prostoru za dnevni center.

Javni del projekta pa vključuje samostojni objekt neto površine 300 kvadratnih metrov, namenjen javnim programom občine s pripadajočimi zunanjimi parkirišči in površinami. Javni del projekta bo po izdanem uporabnem dovoljenju prešel v last in upravljanje Občine Ig. Realizacija projekta bo zdaj možna, saj je podeljena koncesija ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za opravljanje institucionalnega varstva v domu za starejše na lokaciji občine Ig. sta