Svetniki Občine Ivančna Gorica so na prvi letošnji seji soglasno sprejeli rebalans proračuna za leto 2022. Letošnji proračun je rekorden tako po prihodkih kot po odhodkih. Od 28,7 milijona evrov celotnih odhodkov je kar 16 milijonov namenjenih za investicije v občini.

Večji projekti, ki si jih lahko v letošnjem letu v občini obetajo, so poleg že začete izgradnje zahodne obvoznice pri Malem Hudem in skorajšnjega začetka gradnje nadvoza čez železniško progo še izgradnja vrtca v Šentvidu pri Stični, prenova splošnih ambulant v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, izgradnja kanalizacije Spodnja Draga, izgradnja vodovoda Ravni Dol, prenova športnega parka pri šolskem centru v Ivančni Gorici, modernizacija cest in pločnikov v občini… Poleg teh projektov bo odprtih še več manjših gradbišč, predvsem zaradi prenove cest, javnih igrišč, vodovodov in kanalizacijskih omrežij.

Prijavili se bodo na različne razpise

Proračun za leto 2022 je bil sprejet pred več kot letom dni, zato je bil, kot je povedal župan občine Dušan Strnad, potreben popravek proračuna, ki že velja. »Predvsem so se stvari spremenile pri prihodkih. Sedanja Vlada RS je občinam namenila bistveno več denarja za delovanje, kot so ga občine dobile doslej, in to je bilo treba upoštevati v rebalansu. V teku je tudi precej razpisov, na katere se bo občina prijavila, in računamo na to, da bomo na nekaterih tudi uspešni. Glavni razlog, da smo malce pohiteli z rebalansom, je predvidena izgradnja vrtca v Šentvidu pri Stični,« je pojasnil Strnad in dodal, da so se v zadnjem času iz več razlogov drastično zvišale cene v gradbeni panogi, zato bo dražji tudi projekt izgradnje vrtca v Šentvidu. »Tako je bilo treba z rebalansom zagotoviti dodatna sredstva, da se gradnja 8-oddelčnega vrtca v Šentvidu lahko čim prej začne,« je še razložil župan.

Na seji je občinski svet soglasno sprejel tudi predlog letnega programa športa za leto 2022, prav tako akcijski načrt Občine Ivančna Gorica za vključevanje pripadnikov romske skupnosti na območju Občine Ivančna Gorica za obdobje 2021 do 2030 in predlog programa dela občinskega sveta za letošnje leto. vl