Kolikor vemo, stranka SDS in predvsem njen vodja Janez Janša ob vsaki možni priložnosti slavita in poveličujeta domobrance ter nasprotno ne spoštujeta in ne priznavata NOB in partizanov, ki so skupaj z zavezniki osvobodili Slovenijo, brez njih tudi sedanje samostojne Slovenije ne bi bilo. Zadnji primer je, ko je Janez Janša kot predsednik vlade RS z državno častno četo polagal venec k spomeniku domobrancev, partizanom pa ne! Če podrobneje preberemo resolucijo evropskega parlamenta (Evropska zavest in totalitarizem), v členu oziroma odstavku N.-1. piše tudi: »…izraža spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih režimov v Evropi in se poklanja vsem, ki so se borili proti tiraniji in zatiranju.«

Ob tem se samo po sebi postavlja vprašanje, ali takšno obnašanje in delovanje stranke SDS ni dovolj velik razlog, da bi tudi SD in Levica ter preostali stranki koalicije KUL ustavnemu sodišču RS v presojo vložile takšno protiustavno delovanje stranke SDS, ki s poveličevanjem domobrancev, in s tem posredno tudi nacizma, krši določbe resolucije evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu.

Andrej Šušterič, Proseniško