Ob dobrih poslovnih rezultatih član uprave skupine Knauf Insulation Saša Bavec pove, da je bilo povpraševanje po izdelkih večje, kot so mu bili zaradi omejenih proizvodnih zmogljivosti zmožni zadostiti. V podjetju izdelujejo izolacijski material iz kamene volne v glavnem za industrijske kupce in tehnično izolacijo ter ponujajo program urbanscape za ozelenitev streh in fasad. Trg je lani v povprečju zrasel za osem odstotkov, na nekaterih programih tudi do 30 odstotkov. Največja ovira poslovanju pa so bile višje cene surovin, materialov in energentov, ki so se podražili tudi za četrtino in več. Vse kaže, da se bo ta trend nadaljeval v letošnjem letu, kar pomeni višje cene za kupce, tistim, pri katerih popravek cen zaradi inflacije ne bo mogoč, pa ne bodo več mogli dobavljati.

Z investicijami večja rast

Večjo rast bodo podjetju omogočile investicije, predvsem v nadgradnjo proizvodnih linij in širjenje programa urbanscape, ki so v lanskem letu dosegle 17 milijonov evrov. »Zaradi investicij smo dosegli malce nižjo donosnost, smo pa zelo optimistični za letošnje leto,« poudari Bavec in doda, da bo rast ponovno dvoštevilčna, po ocenah bo dosegla od 10 do 15 odstotkov. Še posebej izpostavi nadgradnjo obstoječega razvojnega centra za bazične raziskave v Bodovljah pri Škofji Loki, ki je eden od treh v Sloveniji za celotno skupino Knauf Insulation, kjer bodo v novem objektu uredili pisarne in dodatne laboratorije. Po Bavčevem mnenju to izkazuje, da je skupina Slovenijo prepoznala kot prostor, kamor se splača investirati, obenem je tudi priznanje slovenskemu šolskemu sistemu. Načrtujejo tudi širitev obrata v Ajdovščini z linijo za program urbanscape in se pripravljajo na gradnjo visokoregalnega skladišča za skladiščenje končnih izdelkov.

Podjetje je v desetih letih skoraj podvojilo število zaposlenih. Lani so kljub epidemiji zaposlili 70 novih sodelavcev, predvsem v proizvodnji, kjer so potrebe največje. S tem so dosegli število 514 zaposlenih, vključno s pogodbeniki pa je vseh skupaj že 600. Tudi letos nadaljujejo zaposlovanje v proizvodnji, vzdrževanju, tehnologiji in prodaji, predvsem na področju zelenih rešitev, kjer bodo odprli 30 novih delovnih mest. V Knauf Insulation se zavedajo, da so dobri kadri najpomembnejši za doseganje dobrih poslovnih rezultatov, zato zaposlene s celovitimi ukrepi, kot sta izobraževanje in prizadevanje za njihovo dobro počutje, dajejo v središče. V okviru krovne trajnostne strategije Za boljši svet postavljajo ljudi na prvo mesto, poleg tega pa želijo doseči brezogljično poslovanje, soustvarjati boljše zgradbe in uvesti krožno gospodarstvo.

Živeti z zelenim srcem

Vzporedno s strategijo se je lani začela razvijati iniciativa Živeti z zelenim srcem, katere pobudnika sta poleg Knauf Insulation podjetji Riko in Sophia Academy. Ustanovitelji se v njej osredotočajo na celovit pristop k trajnostnemu razvoju ne samo z ukrepi za okolje, ampak s posebnim poudarkom na ljudeh. »Začelo se je, ko smo aprila lani sedeli v slovenskem paviljonu na Expu v Dubaju, kjer je našo zeleno fasado naselilo življenje z gnezdi ptic, metulji, kuščarji in pajki,« pojasnjuje Saša Bavec. »Ugotavljali smo, da je lepo, ko gradimo zelene stavbe, moramo pa narediti tudi nekaj za dobro počutje ljudi. Zato smo začeli razmišljati o iniciativi, s katero bi poudarili, da vso trajnost delamo za ljudi in da se ta začne in konča pri ljudeh. Tista, ki lahko največ naredijo z vidika družbeno-trajnostnega razvoja, so podjetja, ki lahko največ pripomorejo k dobremu počutju ljudi. Zato smo iniciativo naslovili na podjetja, organizacije, državne institucije in vse tiste, ki imajo možnost za takšne spremembe in lahko dobre prakse, kako spodbujajo učinkovitost na delovnem mestu, pokažejo drugim.«

K iniciativi, ki so jo prvič predstavili na lanskem Blejskem forumu, je pristopilo že okoli 30 slovenskih in tujih podjetij in organizacij z različnih področij delovanja, med njimi BTC, AMZS in Spirit Slovenija, pristopajo pa še nova, denimo partnerja Knauf Insulation Electrolux in Siemens. Ker iniciativa ni omejena, bo še rasla, računajo ustanovitelji, s tem pa bo lahko imela še večji vpliv na razmišljanje, da je treba k trajnostnemu razvoju pristopiti celovito. Priložnost za širjenje tega sporočila je ravno svetovna razstava Expo v Dubaju, kjer je slovenski paviljon idealen prostor za širjenje te filozofije. Knauf Insulation je vanj vgradil zeleno fasado, njegov program urbanscape pa je z rešitvami za urbano infrastrukturo, kot so zelene strehe in fasade ter sistemi za urejanje okolice, idealen za Bližnji vzhod in okolico, kjer potrebujejo tovrstne rešitve. Partnerji so iniciativo na Expu predstavili svetovni javnosti, na dogodkih, namenjenih zlasti poslovni javnosti, pa naslavljajo teme, kot so dobro počutje zaposlenih, trajnostna gradnja in zelene rešitve.