Strokovnjaki opozarjajo, da Triglavski ledenik danes nima več vseh ledeniških značilnosti, kot so ledeniške razpoke in premikanje, zato lahko o njem govorimo le še zaradi njegove preteklosti, ko je imel še vse temeljne značilnosti alpskih ledenikov. Razstava je del projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking. tl