Kot so ob objavi raziskave pojasnili v Manpowerju, 25 odstotkov delodajalcev napoveduje zvišanje plač med šest in deset odstotkov, štirje odstotki dvig za med 11 in 15 odstotkov, odstotek pa celo povečanje za več kot 21 odstotkov. 24 odstotkov delodajalcev medtem plač ne namerava zviševati.

Kljub temu, da večina delodajalcev načrtuje višanje plač, pa jih 74 odstotkov ne vidi potrebe po višanju drugih ugodnosti in finančnih spodbud.

Sicer pa 43 odstotkov slovenskih delodajalcev napoveduje zvišanje plač vsem zaposlenim v podjetju v prvi polovici leta 2022, 12 odstotkov delodajalcev bo to storilo za med 50 in 80 odstotkov zaposlenih, 21 odstotkov delodajalcev za med 20 in 50 odstotkov zaposlenih, 24 odstotkov pa jih namerava plače zvišati do 20 odstotkov zaposlenim v podjetju.

Kot kaže, je glavni cilj delodajalcev v Sloveniji zadržati talente v svojih organizacijah. »Na vprašanje, ali je planirano povišanje plač ali/in dodatnih ugodnosti bolj povezano z zadrževanjem ali privabljanjem novih zaposlenih, je 68 odstotkov slovenskih delodajalcev odgovorilo, da je to ukrep za zadrževanje zaposlenih, 14 odstotkov delodajalcev pa, da je to ukrep za privabljanje novih zaposlenih,« so navedli v Manpowerju.

Napoved zviševanja plač kot ukrep za zadrževanje zaposlenih načrtuje večina podjetij v proizvodnji, IT, svetovalnih storitvah, bančništvu, zavarovalništvu ter financah, telekomunikacijah, v znanosti, zdravstvu in farmaciji, izobraževanju, transportu in logistiki ter gradbeništvu. Turizem, avtomobilska industrija in outsourcing pa so dejavnosti, kjer večina podjetij napoveduje zviševanje plač kot ukrep za privabljanje novih zaposlenih.

Raziskovalci so pri tem opozorili, da je na rezultate lahko vplivalo vedenje delodajalcev, da se minimalna plača usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin - vendar samo v gospodarskih dejavnostih, v katerih je nižja povprečna plača oz. prejema večji delež zaposlenih minimalno plačo.

Raziskava Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene H1 2022 je del širše raziskave skupine Manpower, v katero so vključene štiri države iz južne in vzhodne Evrope, poleg Slovenije še Hrvaška, Srbija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina. V Sloveniji so bila vanjo vključena podjetja iz celotne države in različnih dejavnosti. Manpower to raziskavo izvaja ob koncu vsakega polletja.