Nedavna raziskava nevladnih organizacij je pokazala, da v Sloveniji v povprečju na leto zavržemo 12,3 kilograma oblačil na prebivalca. Zato so organizacije, ki se ukvarjajo z ozaveščanjem o problematiki tekstilne industrije, odpadkov in njihovih negativnih vplivov na pod nebne spremembe, pripravile pobudo slovenski vladi, da akterjem v Sloveniji, ki delujejo v smeri zmanjšanja nastajanja odpadkov ter podaljševanja življenjske dobe oblačil in drugih predmetov, prizna določene olajšave. Kajti finančne spodbude, subvencije in podpore v Sloveniji niso enotno urejene. »Na Dan v rabljenih oblačilih, ki ga bomo obeležili 23. aprila, torej dan pred volitvami, bomo organizacije pozvale, da odprete svoje omare, pobrskate po njih ter si nadenete izmenjana, podedovana ali drugače rabljena oblačila,« je pozvala Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja in dodala, da je najbolj učinkovit način zmanjšanja odpadkov tudi podaljšanje življenjskega cikla oblačila.

Zmanjšali bi količino odpadkov

Živa Kavka Gobbo iz okoljske organizacije Focus je opozorila na novo direktivo evropske komisije, ki bo omogočala večjo fleksibilnost državam članicam pri oblikovanju stopenj DDV za ponovno uporabo in popravila ter izposojo. »Nižja davčna stopnja v sektorju ponovne rabe in popravil bi pomenila zmanjšanje pritiska na rabo naravnih virov,« je povedala in dodala, da si želijo, da bi slovenska vlada prepoznala prednosti novih možnosti spodbujanja sektorja ponovne rabe. Pri tem je kot zgled dobre prakse omenila Švedsko, ki je davek na rabljena kolesa in oblačila ter prav tako njihova popravila že leta 2017 znižala s 25 na 12 odstotkov. »S 1. julijem letos pa se bo ta davčna stopnja znižala na 6 odstotkov,« je povedala Živa Kavka Gobbo. »Tovrstna sprememba zakonodaje bo pozitivno vplivala tudi na to, da bi posamezniki in organizacije večkrat posegli po izdelkih iz druge roke oziroma bolj premišljeno oddali svoje odslužene predmete v popravilo, ponovno uporabo ali izposojo,« je prepričana Živa Lopatič iz Pravične trgovine Slovenija.

V začetku decembra lani je Evropska komisija predstavil nov predlog ureditve področja DDV, ki omogoča večjo fleksibilnost držav članic pri oblikovanju davčnih stopenj ter razširila nabor izdelkov in storitev, katerim lahko državam članice znižajo stopnjo DDV. »Največji delež stroškov organizacij, ki se ukvarjajo s ponovno uporabo, je še vedno strošek dela, ki pa se ne šteje v sistem 'izhodni-vhodni DDV', tudi večjih nabavnih stroškov materiala takšne organizacije nimajo,« je še povedala Živa Kavka Gobbo. Zato bodo predlagali uvedbo ničodstotne stopnje DDV pri prodaji, popravilu in predelavi izdelkov iz druge roke. Prav tako bodo predlagali nižjo stopnjo DDV za popravilo pohištva in druga popravila ter uvedbo davčnih olajšav za podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, popravilom in prodajo izdelkov iz druge roke.